Agnes Louise Jensvoll studerer juss og administrasjon ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Her er student-kandidatene til høgskolestyret

Torsdag er det valg av studentrepresentanter til styret ved Høgskolen i Molde. Tre studenter har meldt deg seg som kandidater.

Agnes Louise Jensvoll (22) fra Halden fullfører en bachelorgrad i juss og administrasjon i vår, og tar et årsstudium i økononomi fra høsten av.

– Jeg ønsker å få erfaring med styrearbeid, og jeg ønsker å tale studentenes sak. Det som er det beste for hele organisasjonen tror jeg som regel også er til studentenes beste, sier Jensvoll.

Hun har sittet to år i avdelingsstyret til Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, et år i styret for Studentsamskipnaden og har i tillegg tjenestegjort i læringsmiljøutvalget.

Av yrkeserfaring har hun hatt sommerjobb i administrasjonen ved Studentsamskipnaden ved Høgskolen i Østfold, og ved siden av studiene har hun hatt ekstrajobb i hjemmesykepleien på Glomstua.

– Jeg vil bidra til å gjøre Høgskolen i Molde til en attraktiv institusjon for både studenter og fagansatte. Det viktigste for meg er at studentene får en sterk faglig bakgrunn, slik at de blir attraktive på arbeidsmarkedet, sier Jensvoll.

– Hvor står du i struktursaken? Fusjon eller selvstendighet?

– Det er en stor og kompleks sak, og det er vanskelig å si hva som er det beste for høgskolen. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge de mulige veivalgene. Jeg regner med at jeg får bedre innsikt i saken om jeg blir valgt inn i styret, sier Jensvoll.

Oskar Palmiro Vangen studerer juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Oskar Palmiro Vangen studerer juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Oskar Palmiro Vangen (35) fra Fræna studerer til en bachelorgrad i juss og administrasjon på første året.

– Jeg stiller som kandidat blant annet fordi jeg er opptatt av struktursaken. Jeg sikter på å ta en mastergrad, så saken har betydning for meg. Det er viktig at vi klarer å ivareta bredden i det faglige tilbudet i Molde. Usikkerhet rundt dette kan slå ut på søkertallene til høgskolen. Bredden i tilbudet er også viktig for de mange i lokalmiljøet som velger å studere her. Høgskolen har særlig en viktig rolle i forhold til utfordringene knyttet til kvinner og fraflytting, sier Vangen.

Vangen har ikke erfaring fra styrearbeid fra før, men sier at det er en erfaring han har lyst til å erverve. Men han har til gjengjeld lang erfaring fra yrkeslivet. I ti års tid jobbet han som bilmekaniker i forskjellige bedrifter, og senere drev han med salg av kjemi og industrivarer til bilverksteder. Ved siden av studiene har han ekstrajobb i Ressurstjenesten i Molde kommune, som har forskjellige tilbud til rusmisbrukere.

– En idé som jeg syns er god, er opprette et skriveverksted der studenter kan få hjelp til å skrive oppgavene sine. Jeg har sett at NTNU skal opprette det, sier Vangen.

Mikkel Eine Furuset studerer logistikk og verdikjedeledelse ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Mikkel Eine Furuset studerer logistikk og verdikjedeledelse ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Mikkel Eine Furuset (24) fra Bærum studerer til en bachelorgrad i loistikk og supply chain management på andre året.

– Jeg har vært studentrepresentant i høgskolestyret i ett år, og har særlig engasjert meg i undervisningstiltak for studentene. I styret fikk jeg gjennomslag for at det skal være et virksomhetsmål å ha videoforelesninger og øvingstimer, at man skal ha et fokus på moderne pedagogiske hjelpemidler og forbedre studenthverdagen. Jeg drar nytte av at jeg er integrert i de prosessene som går i styret. Nå er strategiarbeidet satt på vent, men jeg syns kvalitetsheving og fokus på studentene er veldig viktig, sier Furuset.

Furuset sitter i styret til Logistikkforum, i studieutvalget og tilsettingsutvalget ved HiMolde, og er også medlem i styret ved Avdeling for logistikk. Han hadde fire år i Forsvaret før han ble student. Han tok Hærens befalskole og spesialiserte seg i logistikk, før han tjenestegjorde i Norge og Afghanistan. I tiden i Forsvaret var han tillitsvalgt Norges Offisersforbund.

– I forhold til struktursaken så syns jeg at høgskolen bør stå samlet. Vi må prøve å få til det, for høgskolen er liten fra før. Og da må vi bygge broer internt, ikke vegger. Jeg mener vi har god grunn til å være stolte av høgskolen, for den gjør veldig mye bra. Så vi kan bli stående alene en stund til. På den annen side er det også mye bra å hente i en fusjon. Nå ser det ut til at vi vil få en ekstern utredning av fusjon med NTNU eller fortsatt selvstendighet. Det er bra, for da får vi bedre informasjon om alternativene. Men inntil utredningen er klar må vi ha fokus på vår daglige drift, sier Furuset.