Rolf Magnus Orø er studiemiljøkoordinator ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Struktursak, studiemiljø og skjermsjarm

Allmøtet på campus i dag tok for seg struktursaken, studiemiljøet i Molde og sjarmerende videopedagogikk.

Sak 1: Rektor Hallgeir Gammelsæter fortalte at rammene for den bebudede eksterne utredningen av struktursaken skal være på plass innen 1. juli. Før dette skal høgskolens avdelinger finne fram inntil to mulige fusjonskandidater – i tillegg til NTNU, og så vil styret blant disse velge den andre og inntil videre ukjente fusjonskandidaten – den som er et barn av det sist fattede vedtaket om struktursaken i høgskolestyret.

– Det skal være godt begrunnede forslag, sa Gammelsæter.

Rektor Hallgeir Gammelsæter på dagens allmøte. Foto: Arild J. Waagbø
Rektor Hallgeir Gammelsæter på dagens allmøte. Foto: Arild J. Waagbø

Han listet opp kriterier som den eksterne institusjonens fusjonsmotivasjon, tidskostnader knyttet til geografi og samferdsel mellom Molde og fusjonspartner X, faglige gevinster, studentenes gevinst, aktører i Nordmøre og Romsdals gevinst og konsekvenser for høgskolens autonomi.

Utredningen skal være ferdig til 1. desember, og fram til da vil Gammelsæter at HiMolde skal fokusere på strategiarbeidet.

Professor Kai Olsen (t.h.) mener at fusjonspøkelset står i veien for et godt strategiarbeid. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Kai Olsen (t.h.) mener at fusjonspøkelset står i veien for et godt strategiarbeid. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Kai Olsen sa at det ikke er lett å jobbe videre med strategi med fusjonsspøkelset hengede over seg. Videre ga han uttrykk for at høgskolestyrets vedtak om at HiMolde skal stå samlet, og at NTNU er den primært ønskede fusjonspartner, vil låse utredningens konklusjon. Han sa også at en ikke kan forvente at fagansatte ved potensielle fusjonspartnere vil uttale seg til HiMoldes utredere uten å ha et vedtak fra eget styret i ryggen.

Gammelsæter svarte at HiMoldes styrevedtak i struktursaken kan tolkes slik at de ikke låser konklusjonen for utrederne, og at det vil bli tatt kontaktet med aktuelle institusjoner i forkant av utredningsarbeidet. Han sa at nå er det videre strategiarbeidet viktig, og at grupper på avdelingene framover skal arbeide med studieprogrammene.

– Uansett utfall av struktursaken må vi være best mulig rigget når det gjelder undervisning og forskning, sa Gammelsæter.

Rolf Magnus Orø er studiemiljøkoordinator ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Rolf Magnus Orø er studiemiljøkoordinator ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Sak 2: Studiemiljø-koordinator Rolf Magnus Orø – en av året ny aktør på campus – fortalte om seg selv og arbeidet med studiemiljøet. Han er en fargerik og mangefasettert person, og brukte trekk ved seg sjøl – i en utsøkt Keynote-presentasjon – som eksempler på at det er lett å sette folk i bås, noe Orø mener man bør unngå å gjøre.

Det er studentene Orø bryr seg om. Han så studentenes liv i lys av Maslows behovspyramide.

– Se folk! Anerkjenn dem! Vei dine ord og pøs dem ut om det er noe positivt å si, sa Orø.

Han varslet at fra høsten 2016 vil informasjon om alle slags aktiviteter for studenter bli gjort tilgjengelig på en plattform, siden dette i dag etter Orøs smak er spredd på for mange kanaler. Han vil øke arbeidet med å invitere aktører i det frivillige Molde til campus, slik at frivilligheten igjen kan få et bølgeskyll av studenter inn i sin virksomhet.

iStudents Vegard Øye gir studentroser til høgskolelektor Tone Hegdal. Foto: Arild J. Waagbø
iStudents Vegard Øye gir studentroser til høgskolelektor Tone Hegdal. Foto: Arild J. Waagbø

iStudent-leder Vegard Øye brukte denne gangen allmøtet som arena for utdeling av Studentenes rose. I dag gikk fire roser til det som ble omtalt som inspirerende og – for studentene – alltid tilgjengelige lærekrefter på sykepleierstudiet, nemlig høgskolelektorene Tone Hegdal, Hans Inderhaug, Signe Julnes og Elin Mordal.

Sak 3: – Det handler om å produsere nærvær, sa Yngve Nordkvelle, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

I foredraget Skjerm, sjarm og visuell retorikk (Om video i undervisningen) fikk veien innom formidlere som f.eks. Bjørnstjerne Bjørnson, Petrus Ramus og Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

At studenter ber om foreleserens notater er ikke noe nytt. I dag ber de om PowerPoint-en, sa Nordkvelle. Eller en video.

Det må antas at 15 ansatte – de som ble med videre på Nordkvelles video-workshop – ble noe klokere på hvordan man lager gode videoer til undervisningsbruk.

Professor Yngve Nordkvelle (HiLillehammer) og Petrus Ramus. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Yngve Nordkvelle (HiLillehammer) og Petrus Ramus. Foto: Arild J. Waagbø