Utsnitt av forsiden på NIFU-rapporten om fusjon eller fortsatt selvstendighet for Høgskolen i Molde.

Ny rapport om høgskolen: – Betydelig risiko for en stagnerende utvikling

Fortsatt selvstendighet medfører betydelig risiko for en stagnerende utvikling, skriver NIFU i rapport om HiMolde. Lite nytt i rapporten, mener rektor Hallgeir Gammelsæter.

Rapporten med tittelen Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet – Fusjon eller fortsatt selvstendighet? er levert av NIFU (Nordisk institutt for for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i Oslo på oppdrag av styret ved høgskolen. Rapporten skal debatteres på et allmøte på campus onsdag 16. november og senere behandles i høgskolestyret.

I rapporten slås det fast at HiMolde som fortsatt selvstendig institusjon  «sannsynligvis» ikke kan opprettholde all aktivitet ved høgskolen, men må omfordele ressurser til doktorgrads- og mastergradsutdanninger for å imøtekomme nye akkrediteringskrav.

NIFU skriver at det er fare for at utviklingen ved høgskolen skal stagnere:

«Vår vurdering er at det er mulig for høgskolen å opprettholde fagmiljøer og undervisningstilbud av god kvalitet selv om den fortsetter som selvstendig institusjon. Å fortsette som selvstendig institusjon gir også fordeler av å være en liten institusjon med tette og ubyråkratiske relasjoner mellom de ulike miljøer. De nye rammebetingelsene fører imidlertid at høgskolene kommer i en mer krevende ressurssituasjon, og vår vurdering er at dette medfører betydelig risiko for en stagnerende utvikling fremover. Dersom høgskolen velger å fortsette som selvstendig institusjon, er dette forhold som det er viktig å vurdere nærmere.»

Les hele rapporten i PDF-format.

Rapportforfatterne skriver at det er deres vurdering at en fusjon med NTNU gir de største utviklingsmulighetene for HiMolde, at det vil gi fagmiljøene i Molde mulighet til å ta ut faglige synergier, og til f. eks. å øke graden av eksternt finansiert forskning.

Men det er usikkert om NTNU ønsker en slik fusjon:

«Det er grunn til å understreke at det er ingen selvfølge at døren er åpen for dette alternativet nå – det vil eventuelt kreve at NTNU ser en nytteverdi i en fusjon med Høgskolen i Molde. Fra NTNUs side er det også uttrykt et ønske om at hele Høgskolen i Molde står samlet bak en fusjonssøknad rettet mot NTNU.»

NIFU anser Høgskolen i Innlandet som en lite aktuell fusjonspartner for HiMolde – særlig på gunn av den geografiske avstanden, og skriver at det er begrensede muligheter for å ta ut faglige synergier ved å fusjonere HiMolde med Høgskolen i Volda eller Høgskolen på Vestlandet.

HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter syns ikke rapporten bringer mye nytt på banen.

– Vi visste at NTNU representerer et bredere og større fagmiljø enn de fleste andre. Men det er også en løsning vi ikke har mye innflytelse på, og som ikke er tilgjengelig nå, sier Gammelsæter.

Gammelsæter vedgår at det er risiko for at utviklingen ved HiMolde kan stagnere om høgskolen går videre som selvstendig institusjon, men mener at det også er en risiko innenfor en fusjon.

– Jeg synes ikke rapporten avklarer hvor risikoen er størst. Jeg hadde gjerne sett at rapporten gikk dypere enn den gjør og ga oss mer enn den gjør, men jeg  håper den danner grunnlag for en god diskusjon som gir en avklaring i forhold til strategiske valg, sier Gammelsæter.

3 kommentarer til “Ny rapport om høgskolen: – Betydelig risiko for en stagnerende utvikling”

  1. Rektor avviser NTNU for at den «ikke er tilgjengelig nå». Det er heller ikke Høgskolen i Lillehammer. Så hva er det en venter at denne rapporten skulle vise?

  2. Jeg savner noen som ser at det kan bli vanskelig å stå alene. Men som likevel tar det som en utfordring, og som tenker som så at ; «Vi skal vise hele Norge at vi kan», at det finnes et alternativ og en bedre måte å gjennomføre dette på. Dette er din misjon Kai Olsen: Hvor spennende hadde det ikke vært å slå hele systemet, og skape det nye?

    1. Jeg skal ikke svare for Kai, men jeg savner at de som mener at alenegang er den klart beste strategien forklarer hvordan vi skal møte utfordringene med nytt landskap og nye rammebetingelser, med eksisterende og fremtidig ressursgrunnlag. Det hadde vært flott med gode og konkrete innspill på strategi her, for det mener jeg debatten hittil har manglet, jf. siste allmøte hvor det ikke kom svar på spørsmålet om prioritering fra den siden i panelet.

Det er stengt for kommentarer.