Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Kai A. Olsen: Om NIFU-rapporten

Endelig, en grundig utredning – av noen alternativ. Jeg synes rapporten er god, men er selvfølgelig ikke enige i alt. 

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk

NIFU har åpenbart liten forståelse for vestlandsgeografien når de snakker om nærhet til Volda og store avstander til Høgskolen Innlandet. Det er imidlertid en detalj.

Etter min mening har de vært litt lite flink til å vurdere de negative effekter av en sammenslåing med NTNU og kanskje framhevet de positive effektene for mye. Derimot følger jeg dem langt på vei når de beskriver problemene med å stå alene. Javisst, hadde vi vært en tøff og dynamisk institusjon som la inn alt for å oppnå resultater – ja, da hadde alenegang vært et alternativ. Men med vårt sedate tempo, og vår uvilje mot å legge om stilen i en ny retning, er jeg redd for at det meste som sies om alenegang er riktig.

Les hele rapporten i PDF-format.

Kampen i framtiden kommer til å stå om studentene – om de gode studentene. Da er det krevende å stå alene. På bachelor kan vi oppdage at studentene vil ha et mer kjent institusjonslogo på vitnemålet. NTNU, som norges største universitet, vil også kunne bruke atskillig mer til markedsføring enn oss. På enkelte av våre masterstudier kan vi få problemer med å få et tilstrekkelig antall studenter. Største problemet er imidlertid doktorgradsstudiene. Her ligger vi på vippen av hva som kreves i dag når det gjelder antall kandidater. Dette må også ses i lys av at vi har få forskningsprosjekter og nesten ingen EU-midler, altså få prosjekter der vi kan tilby stipendiat- og postdoc-stillinger. Vi kan vel heller ikke vente noen stor velvilje fra departementet om vi fortsatt velger å stå alene.

Ut fra mandatet må jeg nok si meg enig i konklusjonen i rapporten – alenegang vil nok være en dårligere løsning enn NTNU. Men, som NIFU påpeker, er NTNU en fiktiv løsning i dag. Lillehammer-ideen forsvant vel nesten før oppdraget var gitt til NIFU.

Her har vi altså brukt mer enn et halvt år på ingenting.  Igjen et eksempel på at vi ikke har den dynamikken som kreves i organisasjonen.

Dessverre er det også slik at en delt løsning med NHH ville kommet meget godt ut på alle de kriteriene som NIFU diskuterer. I tillegg ville vi da unngå en direkte konkurransesituasjon med NTNU i fylket, og kanskje dra nytte av NHHs sterke studentsøkning. Der NTNU er svære er NHH en liten institusjon, og det komplementære studietilbudet vil forenkle en integrering. Der noen mente at en slik løsning var helt urealistisk da den ble lansert i vår, kan vi vel si at det siste halvårets nyhetssaker nettopp har vist at NHH + Vitenskapelig høyskole i logistikk ville vært en meget god idé.