Rektor Hallgeir Gammelsæter i aksjon på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter foreslår HiVolda-fusjon for høgskolestyret

På møtet i høgskolestyret i Molde vil styreleder, rektor Hallgeir Gammelsæter, foreslå at høgskolen ser på muligheten for å fusjonere med HiVolda.

Begrunnelsen for Gammelsæters forslag kan leses i en artikkel som ble publisert tidligere i dag i serien Rett fra rektor i Panorama.

Ifølge Gammelsæter har han ikke konkret diskutert en mulig fusjon med sin kollega ved HiVolda, rektor Johann Roppen.

– Men vi har en dialog, så jeg tror ikke at han blir veldig overrasket over det jeg skriver. Jeg tror ikke Høgskulen i Volda har dette på agendaen sin nå, og vi har ikke lagt noen planer sammen, sier Gammelsæter.

– Har du orientert høgskolestyret om Volda-synspunktet ditt?

– Nei, dette er mitt standpunkt, med utgangspunkt i det jeg mener er best for regionen Møre og Romsdal, og best for høgskoler i regionen. Jeg skal legge det fram for høgskolestyret i morgen, sier Gammelsæter.

LES MER: – Styret må avslutte prosessen

I saksframlegget til behandlingen av NIFU-rapporten har høgskoledirektør Gerd Marit Langøy – i tråd med tidligere vedtak i høgskolestyret – foreslått et vedtak som innebærer at HiMolde får tettere kontakt med NTNU:

«Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet – Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning.

Styret viser til vedtak i styresak 13/16 om at man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren, og registrerer at NIFU-rapporten viser at det også er utreder sitt synspunkt.

Styret anser en fusjon med NTNU som lite realistisk på kort sikt, men ber ledelsen og avdelingsledelsene initiere tettere kontakt mellom ledelse og fagmiljøene på HiMolde og NTNU for å styrke samarbeidet og forbedre mulighetene på lengre sikt.

Møre og Romsdal distriktshøgskole Molde, her representert ved studielederne Bjørn Foss (f.v.) og Anders Dedekam jr., samt rektor Martin Risnes, i Romsdals Budstikke i 1987. Foto: Romsdals Budstikke/Romsdalsmuseets fotoarkiv
Møre og Romsdal distriktshøgskole Molde, her representert ved studielederne Bjørn Foss (f.v.) og Anders Dedekam jr., samt rektor Martin Risnes, i Romsdals Budstikke i 1987. Foto: Romsdals Budstikke/Romsdalsmuseets fotoarkiv

Logistikkmiljøet bes særskilt om å utforske mulighetene for faglig samarbeid. Styret vil diskutere NIFU-rapporten, videre prosess og behovet for prioriteringer grundigere på neste styremøte.»

Høgskolen i Molde og Volda har også tidligere vært én institusjon med to campus, for det var slik høgskoleeventyret i fylket startet da Møre og Romsdal distriktshøgskole ble etablert som en prøveordning i 1969.

SE VIDEO: DHs historie – fra 1969 til 1994

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda opplyser at han vil informere om Gammelsæters standpunkt på et allmøte i Volda på onsdag.

– I invitasjonen til allmøtet har jeg vist til Gammelsæters innlegg. Vi bør tenke over det Gammelsæter skriver, blant annet om høyere utdannings rolle i Møre og Romsdal fylke som region. Det er viktig at vi tar det inn i vår diskusjon her, sier Roppen.

– Hva vil dere gjøre i Volda om det kommer en invitasjon til fusjonssamtaler fra høgskolestyret i Molde?

– Kommer det en invitasjon, så vil vi behandle det i vårt høgskolestyret på møtet 8. desember, sier Roppen.