Olav R. Spilling (t.h.) presenterte NIFU-rapporten for høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter truet med å trekke seg

Rektor Hallgeir Gammelsæter truet med å trekke seg om høgskolestyret fulgte direktør Gerd Marit Langøys innstilling i struktursaken.

Men verken Gammelsæters eller Langøys forslag til vedtak fikk flertall da det kom til votering i saken på dagens møte i høgskolestyret på Molde campus. Det hele endte med at et slags utsettelsesforslag, reist av Harald Martin Hjelle under debatten, fikk styreflertallet bak seg.

NIFUs Olav R. Spilling orienterte først om innholdet i rapporten som har blitt utarbeidet for høgskolestyret, før høgskoledirektør Gerd Marit Langøy sa at hennes forslag til vedtak, som blant annet ville innebære å initiere tettere kontakt mellom HiMolde og NTNU, både var i tråd med høgskolestyrets tidligere vedtak i saken og med konklusjonene i NIFU-rapporten.

– Det er en vanskelig vei å gå, men jeg kan ikke la være å anbefale den, sa Langøy.

LES OGSÅ: Gammelsæter foreslår HiVolda-fusjon for høgskolestyret

Styrerepresentant Anette Kristin Myrstad (f.v.), prorektor Solfrid Vatne og rektor Hallgeir Gammelsæter
Styrerepresentant Anette Kristin Myrstad (f.v.), prorektor Solfrid Vatne og rektor Hallgeir Gammelsæter diskuterte atter en gang struktursaken i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter – som i går lanserte Volda-fusjon i sin faste spalte i Panorama – sa at han hadde gått i tenkekammeret etter siste allmøte, og at han nå han endt på at det er riktig å gå for en regional strategi sammen med HiVolda. Ellers, frykter Gammelsæter, vil HiVolda i framtida trekke mot Bergen, mens HiMolde vil trekke mot Trondheim. Dette vil ta noe av futtet ut av Møre og Romsdal som region, sa Gammelsæter.

Tre campuser, Volda, Molde og Kristiansund, var en del av visjonen Gammelsæter presenterte, og som han mente ville kunne høste politisk støtte.

Gammelsæters forslag til Volda-vedtak, som ble presentert like før voteringen. Forslaget ble nedstemt. Foto: Arild J. Waagbø
Gammelsæters forslag til Volda-vedtak, som ble presentert like før voteringen. Forslaget ble nedstemt. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter hadde imidlertid ikke klart noe skriftlig forslag til vedtak angående å sette i gang en Volda-fusjon.

Men Harald Martin Hjelle, som er en av de fagansattes representanter i styret, hadde et skriftlig forslag klart til et tredje vedtaksalternativ.

– Strukturprosessen har ført til lammelse i flere år, og interne strategiprosesser har halvveis havarert, sa Hjelle.

Han mener at å starte en prosess mot Volda vil legge lokk på en nødvendig intern strategiprosess ved HiMolde, og at det passer usedvanlig dårlig for NTNU akkurat nå å få HiMolde på døra.

– Vi må stanse strukturprosessen i seks måneder, sa Hjelle.

Første del av Harald M. Hjelles endelige forslag til vedtak, som fikk støtte av flertallet i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø
Første del av Harald M. Hjelles endelige forslag til vedtak, som fikk støtte av flertallet i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Berit Rokne, ekstern representant, konstaterte deretter at det (Hjelle er viserektor for forskning) forelå tre forslag fra høgskoleledelsen; Volda, NTNU og å utrede internt.

Prorektor Solfrid Vatne støttet straks Hjelles forslag, og sa at hun fortsatt mener at en NTNU-løsning gir HiMolde best faglige muligheter både for logistikk og helsefag.

Arne Jakobsen, ekstern representant, sa at han støttet høgskoledirektørens forslag om å arbeide tettere med NTNU.

– Vi har hatt denne saken på agendaen lenge nå, så det er på tide at styret blir litt skarpere, sa Jakobsen.

LES OGSÅ: Eksterne i høgskolestyret nedstemt

Hjelle sa at det vil være vanskelig å sende et samla logistikkmiljø på besøk til NTNU.

– Det er ikke noe samla miljø, sa Hjelle.

Gammelsæter grep også fatt i dette:

– Jeg vil ikke kunne lede en delegasjon til NTNU, når fagmiljøet ikke har troa på det.

Terje Dyrseth, ekstern representant, erklærte at man «kan bli frustrert av mindre». Han kritiserte fagansatte for å vise lite endringsvilje.

– Her er det fagansatte som ikke tar inn over seg at verden endrer seg. De kan ikke si «business as usual» i dette nye landskapet, sa Dyrseth.

Arne Jakobsen sa at han ikke hadde noen tro på at et halvt års utsettelse ville tilføre styret noen ny kunnskap om saken.

– Vi må få et vedtak som er retningsgivende for høgskolen, sa Jakobsen.

Berit Rokne tok et oppgjør med Volda-forslaget fra Gammelsæter, og måten forslaget hadde kommet på – i Panorama, og ikke i sakspapirene.

– Spesielt, avledning og uryddig, sa Rokne.

LES OGSÅ: Splittet om vegen videre

Gammelsæter viste til at alle vedtaksforslagene – direktørens, hans eget og Hjelles forslag – var ferskvare, og avviste Dyrseths kritikk om manglende endringsvilje.

– Det er ikke gitt at styret vet best i struktursaken, sa Gammelsæter.

– Men omgivelsene reagerer, parerte Dyrseth.

– De vet heller ikke best, svarte Gammelsæter.

– Det er det arrogant å si, sa Dyrseth.

Studentrepresentant Mikkel Eine Furuset rakk å erklære at han støttet Hjelles forslag, før Gammelsæter fortalte styret at han vil søke avskjed om det blir flertall for høgskoledirektørens NTNU-forslag.

I voteringene som fulgte fikk Gammelsæters forslag bare støtte fra Gammelsæter selv. Deretter sto det mellom Hjelles og direktør Langøys forslag. Hjelles justerte forslag ble vedtatt, mot Arne Jakobsens enslige stemme.

Det endelige styrevedtaket:

«Styret tar NIFU sin presentasjon av «Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet – Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» til etterretning.

Styret viser til vedtak i styresak 13/16 om at man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren, og registrerer at NIFU-rapporten viser at det også er utreder sitt synspunkt.

Styret anser imidlertid at en fusjon med NTNU er lite realistisk nå. Styret registrerer at NIFU-rapporten understreker behovet for en grundig gjennomgang av høgskolens interne prioriteringer og ressursbruk.

Styret mener derfor at det er viktig å benytte den første tiden til en grundig strategiprosess hvor fokuset er rettet på konsoliderende tiltak med utgangspunkt i

  • NIFUs analyse av styrker og svakheter relatert fagmiljøer, studier og avdelinger
  • Den evalueringsprosessen som nå pågår knyttet til avdelingsstruktur, administrasjon og forskningsledelse
  • En systematisk gjennomgang av alle studier med fokus på relaterte fagmiljøer, økonomi og studentrekruttering i lys av plausible scenarier for akkrediteringskriterier

Prosessen legges opp slik at den har munnet ut i forslag til tiltak før det planlagte personalseminaret i mars/april 2017. Deretter legges saken fram for styret som bakgrunn for den videre prosess.»

Én kommentar til “Gammelsæter truet med å trekke seg”

  1. Det er vel ingen som har tro på at seks måneder til skal bringe noen avklaring. Ser på hva vi har gjort i de siste seks er det ikke mye håp. Kanskje det er på tide at styret tar grep? Da tenker jeg ikke på å fatte et NTNU-vedtak som, i hvert fall i dag, ikke har tilslutning i fagmiljøet. Men det kan de gjøre er å få en tilsatt rektor som kan styre høgskolen videre i prosessen. Jeg er redd for at nåværende rektor ikke har den tillit som er nødvendig for å kunne gjøre dette. Jeg tror heller ikke at andre interne kan gjennomføre oppdraget. Derimot bør en ekstern rektor kunne ha muligheter til å få høgskolen på, om ikke rett kurs, så ihvertfall en kurs.

Det er stengt for kommentarer.