«Lykke til!»-hilsener til studentene pryder Molde campus i eksamenstida. Foto: Arild J. Waagbø

Svar til Kai Olsens innlegg om «Lykke til»-kampanje

Av ROLF MAGNUS ORØ, studiemiljøkoordinator

Kai Olsen seier mellom anna følgjande i sitt innlegg:

«Dette handler ikke om at en faglærer skriver «Lykke til!» sist i eksamensoppgaven. Jeg sluttet med dette for mange år siden, men det har uansett liten konsekvens. Dette handler om at høgskolen har en «Lykke til!»-kampanje i eksamenstiden. Det er å vektlegge gal side. Om vi skulle ha noen kampanje skulle det vært «Lær å jobbe med faget», «Test deg selv i pensum», «Hvordan jobbe i gruppe», osv., i starten av semesteret!

Da er det i hvertfall et håp om at kampanjene skal ha reell effekt.»

Til orientering:

I tillegg til det som ulike faglærarar gjennomfører av studieteknikk-tips i sine timer, har følgjande tilbod vore gitt til studentane hausten 2016:

«Ny student – GPS»

Dette var eit to timars tilbod til alle førsteårs studentar i løpet av dei to/tre første vekene  ved skulestart. Studentrådgjevar og studiemiljøkoordinator hadde førebudd og gjennomførte ei lang rekke timar av dette opplegget. Det hadde som mål å skape ein større bevisstheit rundt det å vere nye student, korleis ein tar vare på seg sjølv, sine medstudentar og korleis skape gode arbeidevanar.

Utover hausten har skulen gjennomført følgjande tilbod om studieteknikk:

Onsdag 31. august: 

«Ny som student – studieteknikk»

Foredragshaldar: Per Kristian Rekdal

(Per Kristian er ein sers engasjert og populær høgskulelektor, som mellom anna har engasjert seg sterkt i å få gjennomført ei kursrekke i studieteknikk.)

Onsdag 28. september:

«Superstudent»

Foredragshaldar: Olav Schewe

(Han er ein mykje brukt foredragshaldar og forfattar av boka «Superstudent».)

Onsdag 12. oktober:

«Leseteknikk med mere»

Foredragshaldar: Linda Bøyum-Folkeseth

(Ho er ein sers populær høgskulelektor, som mellom anna fekk pedagogisk pris i 2016.)

Onsdag 26. oktober:

«Eksamen – venn eller fiende?»

Foredragsholder:  Stål Bjørkly

(Stål er professor i psykologi, og har med masse erfaring med å hjelpe folk som førebur seg til pressa situasjonar.)

Onsdag 9. november:

«Videoundervisning – HiMoldeX – bra og/eller dårlig?»

Innlegg og debatt om korleis HiMoldeX kan brukast i undervisninga. Her deltok både studentar og tilsette med innlegg og i paneldebatten. Publikum tok også del i debatten.

Onsdag 16. november:

«Stressmestring og tidsplanlegging i eksamenstida»

Foredragshaldar:  Marit Rønning Lund

(Marit er studentrådgjevar for NTNU i Trondheim, og har gjennomført mange kurs i studieteknikk.)

4 kommentarer til “Svar til Kai Olsens innlegg om «Lykke til»-kampanje”

  1. Rolf Magnus Orø har rett i at det er satt i gang mange små tiltak. Dessverre er nok ikke dette det som skal til for å få med alle studentene. Vi har hatt slike tiltak tidligere. Fortsatt er det en ikke ubetydelig gruppe av studenter som møter til eksamen komplett uforberedt. Da må vi nok, som jeg sier, ta i bruk sterkere lut. Mer organisert undervisning, tvungen oppmøte, klare frister… Andre har gjort dette med god effekt. Slike forslag bryter med alle tanker om «akademisk frihet» – men de er nok nødvendige om vi skal ha med alle.

    Men om Lykke til! kampanjen heller ikke skulle virke kunne vi kanskje få en skytshelgen for studentene? Det må da hjelpe!

    1. Jeg så ikke denne før nå, men «mer organisert undervisning, tvungen oppmøte, klarere frister…», må jo alle være mulige tiltak som er verdt å vurdere. Det er vel den midterste som er mest kontroversiell og hvor man sikkert bør gjøre en konkret virdering for hvert emne/studie. De to andre er vel noe studenter heller ikke har noe imot.

  2. Hei Kai,

    Du gir deg ikke ser jeg. Som vanlig skal jeg ikke kommentere temaet i hoveddebatten – det er kanskje ikke veldig viktig? Men, du antyder nederst at vi kanskje burde kunne få hjelp fra den katolske kirken – ved å kanonisere en eller flere nye helgener for studenter. Her snakker du som et ektefødt Luthersk barn. Den katolske kirke har selvsagt allerede løst dette problemet. Det finnes allerede ikke mindre nn 5 «student-helgener». Jeg nevner i fleng: St Thomas Aquinas (den eneste jeg har hørt om før for øvrig), men også St. Ursula, St Albert the great, St Jospeh Calazans, og sist men ikke minst St Joseph of Cupertino, Denne siste med klar relasjon til Apples IT-høyborg i California kunne kanskje passe spesielt godt for IT-studenter. Mer om disse er å inne på: http://www.catholicmommyblogs.com/5-patron-saints-students/

    1. Det er godt å vite at vi har en knippe å velge mellom. Om en ikke virker kan vi jo da satse på en av de andre. Det er viktig at vi gjør dette faglig, for eksempel at vi sjekker eksamensresultater etter Lykke til!, St Thomas Aquinas, etc. Så kan vi satse på den eller det som gir best effekt. Dessverre kan jeg allerede nå si at det ser ut til at Lykke til! har hatt begrenset effekt, så da blir det vel St Thomas til neste eksamen?

Det er stengt for kommentarer.