Studieleder Hans Petter Iversen (t.v.) har fornøyde vernepleiestudenter, og Studenttinget-leder Knut Hofgaard Eikre mener at HiMolde med enkle grep kan øke studenttilfredsheten ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Vernepleiestudenter mest fornøyde ved HiMolde

Mens vernepleiestudentene er mest fornøyde med studieprogrammet sitt ved HiMolde,  har studentenes tilfredshet med bachelorstudiet i juss og administrasjon falt som en stein siden 2014.

Det går frem av Studiebarometeret for 2016, som NOKUT presenterte i går.

Alt i alt-tilfredsheten til studentene måles ved at de sier seg fra «ikke enig» til «helt enig» på en skala som går fra fra 1 til 5, og spørsmålet lyder: «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på.»

Her er resultatene på dette måleparameteret for de største studieprogrammene ved HiMolde (med landssnitt for tilsvarende studieprogrammer i parantes):

Bachelor i vernepleie: 4,4 (4,2)

Bachelor i logistikk og SCM: 4,2 (3,9)

Bachelor i økonomi og administrasjon: 4,0 (4,1)

Master i logistikk: 3,9 (3,9)

Bachelor i sykepleie: 3,8 (4,0)

Bachelor i regnskap og revisjon: 3,7 (4,1)

Bachelor i petroleumslogistikk: 3,6 (3,9) NB! 2015/2016

Master i samunfunnsendring, organisasjon og ledelse: 3,6 (4,1)

Bachelor i sport management: 3,6 (4,2)

Bachelor i juss og administrasjon: 3,4 (4,1)

2014-barometeret: Mest fornøyd med juss og administrasjon

2015-barometeret: Nest dårligst i landet på studenttilfredshet

Studieleder Hans Petter Iversen på vernepleieutdanningen er glad for at vernepleie – for andre år på rad – er på topp i studenttilfredshet ved HiMolde.

– Jeg mener det er et resultat av at vi har jobbet systematisk med kvalitet, og med relasjonene til studentene, over mange år. Og det er viktig at studentene er fornøyde! Fornøyde studenter er gode ambassadører, og de gir oss et godt omdømme som fungerer mye bedre enn å bruke penger på annonser, sier Iversen.

Studieleder Turid Aarseth på bachelorutdanningen i juss og administrasjon sier årets resultat kommer som en overraskelse på henne.

– Vi lå både høyt og i øvre sjikt de to siste årene, så da blir jo også fallhøyden stor. Dette skal vi gripe fatt i og finne ut av med studentenes hjelp. Resultatet kan skyldes at vi i høst hadde vakanser, og derfor fikk vi noe mer ugunstig timeplan for studentene, sier Aarseth.

For hele HiMolde har den overordnede tilfredsheten steget med 0,2 poeng til 3,9 fra 2015 til 2016, og HiMolde er dermed i selskap med Universitetet i Stavanger langt nede på lista på dette parameteret. Men det er bare 0,2 poeng opp til f.eks. Universitetet i Oslo.

Leder for Studenttinget ved HiMolde, Knut Hofgaard Eikre, mener at det ikke er store grep som må tas for å heve resultatet for høgskolen, som f.eks. i form av at studentene får flere tilbakemeldinger fra fagansatte.

– Det er ikke gøy å være så langt nede på lista, men dette jobbes det med her. Det er små marginer det er snakk om, og en liten høgskole har en fordel i at den har stor omstillingsevne. Jeg ser absolutt potensialet for at HiMolde skal komme høyere opp på denne lista, sier Eikre.

I tabellen under – der UH-institusjonene er rangert etter studenttilfredshet – ser en også tallene for tiden studentene bruker på studier og betalt arbeid. På betalt arbeid ligger HiMolde-studentene i norgestoppen med nær 10 timer betalt arbeid i uka.

– Mitt inntrykk er ikke at den alminnelige heltidsstudenten her i Molde jobber mye ved siden av studiene. Jeg tror det høye tallet skyldes at mange av de som tar videreutdanning ved høgskolen har jobb, sier Eikre.

RELATERT: Idiotbarometeret

RELATERT: På en skala fra 1 til 10

Institusjon Overordnet tilfredshet Tidsbruk betalt arbeid Total faglig tidsbruk
Rudolf Steinerhøyskolen 4,8 4,0 37,5
Norges dansehøyskole 4,8 0,0 36,2
Politihøgskolen 4,7 3,5 45,1
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 4,5 5,3 28,5
Musikkteaterhøyskolen 4,5 8,3 44,9
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 4,5 5,8 53,9
Norges musikkhøgskole 4,4 6,5 42,2
Norges Handelshøyskole 4,4 4,6 41,4
Høyskolen Diakonova 4,4 8,9 35,3
Bergen Arkitekthøgskole 4,3 3,4 60,0
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 4,3 5,4 31,5
Bjørknes Høyskole 4,3 10,4 27,8
Høgskolen i Hedmark 4,3 9,3 31,7
Høgskolen i Lillehammer 4,2 6,4 34,5
VID vitenskapelige høgskole 4,2 8,7 34,3
Ansgar Teologiske Høgskole 4,2 8,0 28,3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4,2 5,7 37,0
Handelshøyskolen BI 4,2 9,5 32,6
Lovisenberg diakonale høgskole 4,2 7,4 40,7
Høgskolen i Østfold 4,1 8,1 36,9
Høgskulen i Sogn og Fjordane 4,1 4,9 34,4
Høyskolen Kristiania 4,1 9,6 30,8
NLA Høgskolen 4,1 8,1 31,4
Høyskolen for Ledelse og Teologi 4,1 12,3 41,4
Kunsthøgskolen i Oslo 4,1 5,9 44,3
Universitetet i Agder 4,1 6,8 34,6
Høgskulen i Volda 4,1 5,0 29,1
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 4,1 8,9 31,4
Universitetet i Bergen 4,1 6,5 35,0
Westerdals Oslo ACT 4,1 8,0 36,0
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4,1 5,0 37,7
Universitetet i Oslo 4,1 7,9 35,1
Høgskolen i Oslo og Akershus 4,0 9,3 33,5
Barratt Due Musikkinstitutt 4,0 5,3 50,3
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 4,0 6,0 48,3
Nord universitet 4,0 8,7 35,9
UiT – Norges arktiske universitet 4,0 7,5 37,7
Norges idrettshøgskole 4,0 8,9 30,2
Det teologiske menighetsfakultet 4,0 10,4 30,7
Høgskolen Stord/Haugesund 4,0 7,9 39,7
Høgskolen i Sørøst-Norge 4,0 7,2 34,3
Høgskolen i Bergen 4,0 6,0 34,7
Universitetet i Stavanger 3,9 9,1 34,6
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk 3,9 9,7 35,0
Atlantis Medisinske Høgskole 3,8 24,8 27,3

RETTELSE: Saken er oppdatert 9. februar med at tilfredsheten til petlogstudentene er sammenslåtte tall for 2015 og 2016, jfr. tidligere dekan Ottar Ohrens leserbrev Petlog-studentene er også godt fornøyde.

Én kommentar til “Vernepleiestudenter mest fornøyde ved HiMolde”

  1. Jeg tror det er Åge-effekten som slår inn for juss og administrasjon. Når vi mister en uerstattelig og kjær foreleser så merkes det umiddelbart på målingene. Vi skal tilbake til gamle høyder, men det tar nok noen år med møysommelig og hardt arbeid

Det er stengt for kommentarer.