Høgskolen i Molde og Studenttinget setter seg opp i Students at risk. Foto: Privat
Høgskolen i Molde og Studenttinget setter seg opp i Students at risk. Foto: Privat

Studentdemokratiet og veien videre

Det har vært en meget god periode for Studenttinget det siste året, og det skal vi nyte godt av, men nå er det på tide å holde valg igjen!

Av KNUT HOFGAARD EIKRE, leder for Studenttinget ved HiMolde

Jeg håper dere – studentene – på slutten av denne artikkelen, vil ønske å stille til valg i Studenttinget og/eller høgskolestyret, og dermed delta i å forbedre studentfellesskapets hverdag.

Først litt grunnleggende informasjon for de som ikke er kjent med studentdemokratiet. Studenttinget er studentenes demokratiske organ som jobber med å fremme studentenes interesser overfor høgskolen, og generelt med å forbedre studentenes faglige, velferdsmessige og økonomiske hverdag. Moldes studentting har om lag 25 demokratisk valgte medlemmer, der noen sitter som et styre og kontrollkomité, men flesteparten som valgte representanter fra deres avdelinger. Høgskolestyret er HiMoldes øverste organ og har det overordnede ansvaret for institusjonens drift. Til sistnevnte skal vi velge en kvinnelig og en mannlig student til å representere studentene.

Studenttinget er på mange måter en svært omfattende studentorganisasjon. Blant annet har det oppgaven å sørge for studentenes representasjon i flere nemder og råd, som avdelingsrådene og klagenemda, og dermed at studentenes sak blir talt i det som foregår. Vi behandler også en rekke saker for studentene, og bare på sist møte bestemte vi på vegne av studentene ved HiMolde å gå inn for å legge ressurser i å lage en HiMolde-app og støtte SiMolde i videre bedring av helsetilbudet til studentene. Studenttinget tar også initiativ i politiske saker, som Students at Risk, der HiMolde nylig skrev seg på. Studenttinget sørger også for at interessene til studentene ved HiMolde blir hørt nasjonalt, som vi nylig gjorde på Norsk studentorganisasjons landsmøte i Tønsberg.

Delegatenes plasser under Norsk studentorganisasjons landsmøte. Foto: Privat
Delegatenes plasser under Norsk studentorganisasjons landsmøte. Foto: Privat

Det nevnt over er bare en liten andel av det som Studenttinget driver med, og vi har flere prosjekter med HiMolde, og alene, gående. Et av disse er Studenttingets egen mentorordning, som tar sikte på å skape en så god faglig start som mulig for førsteårsstudentene (mer om dette vil komme senere).

Nå, det kan virke som at Studenttinget er mye for en å ta på seg, spesielt om en har liten kjennskap til det fra før. Dette er langt fra sannheten! Studenttinget er helt avhengig av nye studenter og deres meninger, derfor har vi vedtatt at hver avdeling har en plass holdt av til de helt ferskeste studentene i august, slik at vi får så god representasjon så mulig.

Hele Studenttinget håper inderlig at så mange andre studenter som mulig vil stille til valg i denne flotte organisasjonen. Noe som illustrerer hvor godt og engasjerende arbeidet har vært dette året, er at over halvparten av dagens representanter stiller til gjenvalg! Det kan ikke understrekes hvor viktig deltagelse fra studentene er i studentdemokratiet, uansett om en er sykepleierstudent eller tar master i logistikk, for det er når vi diskuterer de aktuelle sakene fra forskjellige perspektiver at vi finner de gode løsningene.

Vi håper vi ser navnet ditt på valgseddelen etter påsken, og godt valg!