Professor Kai A. Olsen (t.h.) i aksjon på et allmøte på Molde campus våren 2016. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Rektorvalget og forskning

Høgskolen i Molde ønsker å framstå som en forskningsinstitusjon. Vitenskapelig forskning er viktig for oss, og en forutsetning for å kunne tilby doktorgrads- og masterstudier.

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk

For å få til det bruker vi store ressurser på forskning. I motsetning til mange andre høgskoler, der mesteparten av tiden går til undervisning, kan førsteamanuensis og professor bruke halvparten av tiden til forskning hos oss. Vi registrerer og legger vekt på vitenskapelige publiseringer, har viserektor for forskning og mange forskningsgrupper. Vi bruker betydelige midler på å sende ansatte på forskningsopphold og konferanser over hele verden. Ikke minst markerer vi vår forskningsprofil ved å være «vitenskapelig høgskole i logistikk».

I en eventuell fusjonsprosess, for eksempel mot NTNU, er forskningen vår viktigste salgsvare. Logistikkmiljøet kan vise til at en har høyere publikasjonsfrekvens enn de vi eventuelt skal fusjonere med. Dvs. at en fusjon ikke bare vil gi større budsjetter og flere studenter for fusjonspartneren, men også heve kvaliteten.

LES MER: Her er de tre kandidatene til rektorvalget

Ser vi på høgskolens ledelse i dag, sender vi imidlertid et dårlig signal. Vi har tre dekaner. Bare to av disse har forskningsutdanning. En har ingen forskningserfaring, mens to har svært liten. Vår prorektor må også sies å ha liten forskningserfaring. Samlet antall publikasjoner for dekaner og prorektor de siste fem år er kun fire, ifølge Cristin. Nåværende rektor har forskningserfaring, men han går av.

I det kommende rektorvalget er det da viktig at vi får en leder med forskningserfaring. Det vil være viktig for en institusjon som har forskningsambisjoner. Kommende rektor skal også delta i fusjonsprosessen. Også her vil det være viktig at vi den vi velger har forskningserfaring.

Universitetet i Oslo har også valgt rektor. Der settes det krav om professorkompetanse for kandidatene. Konkurransen i dag, som tidligere, står mellom særdeles dyktige forskere. Vi er ikke UiO, og kan ikke sette krav om professorkompetanse. Likevel er det viktig at vi får en rektor med forskererfaring.