Professor Svein Bråthen. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

NTNU og eventuell fusjon

Et oppslag i Universitetsavisa omtaler et besøk hos NTNUs rektor. Siden jeg både tok initiativet til dette møtet og var til stede, så vil jeg gi et par utfyllende kommentarer.  

Av SVEIN BRÅTHEN, professor i transportøkonomi

Styret ved Avdeling for logistikk vedtok i januar å avholde møter med fagmiljøer ved NTNU, for å få diskutert deres syn på samarbeid og en eventuell fusjon. Dette var et resultat av høgskolestyrets vedtak fra i fjor høst, der man ønsket å bruke noe mer tid på avklaring og interne prosesser knyttet til struktursaken. Avdelingsstyret ba meg om å koordinere denne aktiviteten. Møtedeltakerne fra høgskolens side ble kunngjort på høgskolens personalseminar i slutten av mars.

Møtene ble avholdt på NTNU i begynnelsen av april med Institutt for maskinteknikk og produksjon, Fakultet for økonomi og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Hensikten var å kartlegge faglige interesser og muligheter. Det ble diskutert både faglige profiler, studieplanenes oppbygging og andre mer praktiske forhold. I tillegg loddet vi selvsagt interessen for vår del av høgskolens fagmiljø, i tråd med det oppdraget som har vært åpent kjent siden avdelingsstyret fattet sitt vedtak. Innholdet i møtene er meddelt høgskolens dekaner, med oppfordring til å avholde tilsvarende møter med NTNUs fagmiljøer.

Så ga samtalene grunnlag for å tro at det kunne være strukturelle forhold i NTNUs system som lå på rektoratets hånd, som vil ha betydning for å kunne analysere dette mulighetsrommet. Derfor foreslo jeg et møte med NTNUs rektor for om mulig å kunne få noe mer innsikt i dette. Jeg fant det naturlig å be vår direktør om å delta, både for å utfylle undertegnedes høyst mangelfulle administrative kunnskaper, men også som kontinuitetsbærer i forhold til det rektorskiftet som ligger foran oss.

Premisset for dette siste møtet var fremdeles å kartlegge strukturelle forhold knyttet til logistikk, for å kunne svare ut avdelingsstyrets oppdrag. Et eksempel er å kunne diskutere hvordan en instituttledelse vil kunne bli organisert, dersom det skulle bli aktuelt med en fusjon. Det ble selvsagt understreket at denne saken angår hele høgskolen. Det ble fra vår side understreket at det vil bli tatt initiativ til faglige kontakter også fra de andre delene av fagmiljøet vårt, som beskrevet ovenfor. Dette er en form for «bottom-up» informasjonsinnhenting og –utveksling som jeg mener er nødvendige for å kunne fatte mest mulig informerte vedtak om veien videre.

Hensikten med disse to turene har vært å holde styrefarta i henhold til å kunne svare ut de vedtak som ble fattet i høgskolestyret og i avdelingsstyret for logistikk som det er vist til i innledningen. Verre er det egentlig ikke, og ingenting er hemmelig. Det blir nå høgskolestyrets og ledelsens utfordring å skape en prosess som kan gi en avklaring.

Én kommentar til “NTNU og eventuell fusjon”

  1. Fint å bli informert. Er dette med å gi informasjon en ny policy for Høgskolen?

Det er stengt for kommentarer.