Monica Rolfsen bekrefter at de har vært i samtaler med HiMolde for å se på hvilke samarbeidsmuligheter som finnes. Foto: Kristoffer Furberg

– Fusjon med HiMolde vil gjøre oss til Norges ledende miljø for logistikk

Selv om ingen avgjørelser er tatt, ser dekanen ved Fakultet for økonomi ved NTNU at mye godt kunne kommet ut av en fusjon med Høgskolen i Molde.

Av ESPEN HALVORSEN BJØRGAN, Universitetsavisa

– Vi hadde et møte med flere personer fra avdeling for logistikk ved HiMolde rett før påske. Spørsmålet vi stilte oss var om NTNU og høgskolen hadde noe å samarbeide om, og svaret ble at det har vi i aller høyeste grad, sier Monica Rolfsen, dekan for Fakultet for økonomi ved NTNU.

Med «vi» mener Rolfsen fakultetet, og da spesielt Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Kun diskutert på ledernivå

– En fusjon med HiMolde vil gjøre oss til Norges ledende miljø for logistikk. Vi jobber med mye av det samme, men utfyller også hverandre. Vi jobber for eksempel en del med den teknologiske og marine siden av logistikken, mens de er mer på den økonomiske siden.

Rolfsen påpeker at en potensiell fusjon kun har vært diskutert på ledernivå, og at diskusjonen må tas i fagmiljøene før det tas avgjørelser.

– Vi har bare kartlagt miljøene, ikke konkludert med at en fusjon vil være et lurt trekk. Men det er definitivt mye faglig synergi, og det på flere felt enn vi var klar over før møtet.

Nøkkelbrikke

Logistikkmiljøet ved HiMolde anses som en nøkkelbrikke i puslespillet med en eventuell fusjon, men Rolfsen forteller at de også har vært i dialog med miljøet som driver med økonomisk-administrative fag.

– Det er planer om et møte med dem også, men i og med at logstikk ved HiMolde er et doktorgradsstudium, virker det som om de er litt i førersetet, sier hun.

I fjor vår vedtok styret ved Høgskolen i Molde å utrede fusjon med NTNU nærmere. Det skjedde etter at rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter et par uker i forveien sa at de ga opp NTNU-fusjonen, og heller ville prøve seg på NHH. Det fikk NTNU-rektor Gunnar Bovim til å undre seg.

– Det er sånn at vi er veldig tilfreds med den fusjonen vi nå gjennomfører, så det er ikke noe ønskemål for oss å innlede et nytt fusjonsarbeid nå. Argumentene for det må i tilfelle være så tydelige at de overbeviser styret ved NTNU, sa han til Universitetsavisa.

Rapport anbefalte NTNU-fusjon

I en rapport fra Nifu i fjor høst ble det konkludert med at fusjon med NTNU gir de største utviklingsmulighetene for HiMolde, og at en slik fusjon vil gi fagmiljøene i Molde mulighet til å ta ut faglige synergier, og til for eksempel å øke graden av eksternt finansiert forskning.

Senere den høsten foreslo Gammelsæter at HiMolde skulle fusjoneres med Høgskolen i Volda. Til det samme styremøtet foreslo høgskoledirektør Gerd Marit Langøy blant annet å initiere tettere kontakt mellom HiMolde og NTNU. Gammelsæter truet med å trekke seg som rektor og styreleder om Langøys forslag ble vedtatt. Det hele endte med et vedtak om at strukturprosessen ble stanset i seks måneder.

Cirka seks måneder senere, i forrige uke, var høgskoledirektør Langøy på NTNU for å diskutere fusjonering med NTNU-rektor Gunnar Bovim. Gammelsæter, som i mellomtiden hadde varslet sin avgang som rektor, var ikke med.