Karoline Moan fra Microsoft University i 90-meterskogen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Jakter 50 hoder for norske Microsoft-partnerne

– ERP er et viktig område for oss, og Høgskolen i Molde er gode på logistikk og SCM, så derfor er jeg her, sier Karoline Moan fra Microsoft University.

Microsoft, som debuterte på Karrieredagen i regi av studentutvalget Karriereforum i dag, rekrutterer nå cirka 50 nye hoder som blir ansatt som konsulenter i Microsofts partnerbedrifter, som f.eks. Evry, Atea og Lånekassen.

– I tillegg til de som har studert logistikk supply chain management, er også studenter som har studert IT og øk-adm aktuelle for partnerbedriftene. IT og business er en fin kombinasjon, sier Moan, som opplyser at de som blir rekruttert får seks uker betalt kurs i regi av Microsoft før de går ut i jobb.

Hun sier hun fornøyd med oppmerksomheten hun fikk fra Molde-studentene på stand i 90-meterskogen på campus:

– Det har vært bra med folk!

Robin Lange (t.v.) og Else Berit Hamar fra KPMG på campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Regnskaps- og revisjonsselskapet KPGM – en gjenganger på Karrieredagen – var representert ved to tidligere studenter: dagens moldesjef og partner Else Berit Hamar og Robin Lange. Sistnevnte har jobbet i KPMG i halvannet år.

– Det er et godt arbeidsmiljø og interessante oppgaver, sier Lange, om jobben i KPMG.

Hamar sier at KPMG så sent som i desember i fjor rekrutterte en tidligere HiMolde-student.

– Erfaringsmessig rekrutterer vi til moldekontoret hvert år, og det kan bli aktuelt å rekruttere igjen i august 2018. Vi skal vurdere behovet i månedene som kommer, sier Hamar.

Hun skryter at HiMolde-studentene hun har møtt på Karrieredagen:

– Studentene er flinke til å vise interesse for, og mange har sjekket opp KPMG på Google før de kontakter oss. Det virker som om de er flinke til å bruke tilbudene på Karrieredagen.

Kristoffer Navelsaker (t.v.) og Solveig Gaundal representerte Ekornes på campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø
Kristoffer Navelsaker (t.v.) og Solveig Gaundal representerte Ekornes på campus i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Også Ekornes debuterte på Karrieredagen i dag, med Kristoffer Navelsaker og Solveig Gaundal på stand i 90-meterskogen.

– Vi promoterer et seks ukers betalt internship i sommer. Dette er andre året vi har internshipet, forklarer Navelsaker.

Han sier at Ekornes ser etter folk som har studert, logistikk, økonomi, markedsføring, design og ingeriørfag, og at fire uker av internshipet er lagt til Sykkylven, et uke til et salgskontor i Europa og en uke i Ålesund.

– Vi har blitt vist stor interesse av studentene i dag, både internasjonale og norske studenter, sier Navelsaker.

– Må man snakke norsk for å være aktuell for internshipet?

– Nei, internasjonale studenter er også aktuelle.