Dekan Svein Bråthen ved Avdeling for logistikk i aksjon på dagens styremøte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

– Mer interesse fra NTNUs side etterhvert

Professor Svein Bråthen, dekan på Avdeling for logistikk, opplyste på dagens møte i høgskolestyret ved HiMolde at NTNU er mer positive til samarbeid med høgskolen enn før.

– Det har blitt mer interesse fra NTNUs side etterhvert, og vi har vært litt forsiktige, sa Bråthen, da han orienterte om avdelingens arbeid med en samarbeidsavtale med NTNU.

Etter planen skal en samarbeidsavtale med NTNU behandles på høgskolestyrets strategisamling de siste dagene av august.

Anette Kristin Myrstad, som er ansattvalgt styremedlem, spurte Bråthen om Avdeling for logistikk har orientert seg mot Trondheim eller Ålesund når det gjelder NTNU-samarbeid.

– Vi går mot Trondheim, mot moderskipet, svarte Bråthen.

Professor Harald Martin Hjelle, som også er ansattvalgt styremedlem, tilføyde dette om avdelingens arbeid mot NTNU:

– Vi veiver ikke med fusjonsflagget, og møter stor velvilje.

Arne Jakobsen, eksternt styremedlem, lot seg begeistre over det han hørte, og omtalte det som «en liten forelskelse». Han ga uttrykk for at et samarbeid mellom NTNU og HiMolde vil styrke Norge logistikkfaglig.

I Bråthens orientering pekte han på en rekke områder for faglig samarbeid, som f. eks. HiMoldes seminarekke i logistikkfag samt bytransportmodulen i samspill med NTNUs masterstudier, samarbeid om doktorgradsutdanning i transportøkonomi, en «eksperter i team» «landsby» med f. eks. bærekraftig bylogistikk som tema, bytransport, e-læringssystemer og digital pedagogikk, helselogistikk, og optimering og planlegging.

Svein Bråthen ble forøvrig senere i styremøtet kallet til stillingen som dekan for avdelingen i tidsperioden høsten 2018 til sommeren 2020. Se Bråthens presentasjon under, som også tar for seg studietilbudet i Kristiansund:

Svein Bråthens presentasjoner på styremøtet (PowerPoint)

Dekan Ottar Ohren (t.h.) på dagens styremøte. Fra venstre ses styremedlemmene Terje Dyrseth, Arne Jakobsen, Berit Brendskag Lied og Harald Martin Hjelle. Foto: Arild J. Waagbø
Dekan Ottar Ohren (t.h.) på dagens styremøte. Fra venstre ses styremedlemmene Terje Dyrseth, Arne Jakobsen, Berit Brendskag Lied og Harald Martin Hjelle. Foto: Arild J. Waagbø

Ottar Ohren, som har steppet inn som dekan på Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, pekte særlig på innovasjon og entreprenørskap som et fagområde det bør jobbes videre med når det gjelder samarbeid med NTNU, og sa at det er avtalt å etablere en erfaringsbasert master i helseledelse sammen med NTNU.

Studietilbudet i Kristiansund sto, som nevnt, også på dagsorden, og Ohren sa at det kan være aktuelt å starte et årsstudium i bedriftsøkonomi i Kristiansund. Dette skal behandles på avdelingsstyremøtet 16. mai.

Ohren nevnte også muligheten for å sette i gang en bachelorutdanning i rettsvitenskap, siden dette tilbudet per i dag ikke fins i Midt-Norge, men understreket også at avdelingen er skeptisk til en full etablering av dette i Kristiansund.

Ottar Ohrens presentasjoner på styremøtet (PowerPoint)

Stedfortredende dekan Hans Petter Iversen (th.) på styremøtet, med styremedlemmene (f.v.) Arne Jakobsen, Berit Brendskag Lied og Harald Martin Hjelle. Foto: Arild J. Waagbø

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen, som er stedfortredende dekan for Heidi Haavardsen på Avdeling for helse- og sosialfag, orienterte høgskolestyret om flere samarbeidsprosjekter med NTNU: universitetslæreres syn på tverrprofesjonell læring, unge eks-fangers syn på hjelp og støtte etter fengsel, døve brukeres syn på velferdstjenester og effekten av styrketrening for eldre.

Orienteringen var basert på et notat fra Heidi Haavardsen:

Dekan Heidi Haavardsens notat om NTNU-samarbeid (Word)

Iversen sa at avdelingen vurderer å starte opp et ny desentralisert deltidsutdanning i sykepleie i Kristiansund fra høsten 2019, basert på erfaringene fra den pågående deltidsutdanningen i Sunndal. Han understreket imidlertid at det er utfordringer knyttet til å skaffe nok praksisplasser til studentene i kommunene.

Den nye deltidsutdanningen i vernepleie i Kristiansund – som starter til høsten – fikk hele 245 søkere. Iversen sa at avdelingen trolig kommer til å ta inn 60 studenter på programmet.

Hans Petter Iversens notat om studier i Kristiansund