Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Meritteringsforslag bommer på vesentlige punkter

Høgskolen i Moldes slagord er «Annerledes og bedre», men forslaget til meritteringsordningen for undervisere er et trist unntak.

Av PER KRISTIAN REKDAL, førsteamanuensis ved HiMolde

Et utvalg ved Høgskolen i Molde har utarbeidet et forslag til meritteringsordning for undervisere. Dette forslaget er i all hovedak bare en kopi av NTNU sine kriterier for meritterte undervisere. Problemet er, mener jeg, at utvalgets forslag bommer på flere vesentlige punkter:

  1. Utvalgets forslag har ikke et spesifikt kriterium som omhandler hvordan underviseren presterer i undervisningssituasjonen – hva er da en merittert underviser?
  2. Utvalgets forslag nevner ikke kursmateriell spesifikt med et eneste ord – en underviser kan, med andre ord, bli merittert på tross av et kaotisk eller minimalt kursmateriell
  3. Utvalgets forslag har diffuse og vage formuleringer som gir store tolkningsrom ved flere av kriteriene – noe som åpner for «trynefaktor»
  4. Utvalgets forslag har sterke krav til administrativt arbeid –  man må i praksis være studieleder for å kunne bli merittert underviser

I et høringssvar fra undertegnede ble følgende forslag synliggjort: Inn med krav som omhandler undervisernes evne til å presentere fagstoff på en ryddig og forståelig måte, inkludering av kursmateriell eksplisitt i ordlyden, mer presise formuleringer som gir mindre tolkningsrom og fjern kravet om administrativt arbeid.

Høgskoledirektøren (HD) har gjort sine innstillinger til høgskolestyret. HD skriver: «Høgskoledirektøren takker utvalget for godt utført jobb, og mener at utvalgets arbeid gir et godt grunnlag for høgskolestyrets vedtak». Hvordan kan utvalget ha gjort en godt utført jobb dersom de kun har kopiert NTNU sine kriterier?

I avsnittet «Høgskoledirektørens vurderinger» har HD argumentert for og imot høringssvarene. Av punktene 1-4 nevnt ovenfor har HD kun tatt høyde for punkt 1, dvs. kravet om undervisers prestasjoner i undervisningssituasjonen, men verken punktene 2, 3 eller 4 har blitt tatt hensyn til. Dette er etter min mening svært uheldig. Derfor er jeg kritisk til innstillingene fra HD. Jeg kan heller ikke se at HD gir noen god begrunnelse for sin avvisning av de aktuelle punktene. Spesielt punkt 4, angående utvalgets krav om administrativt arbeid, mener jeg burde blitt tatt hensyn til siden utvalgets krav legger opp til mer papirarbeid som i praksis fører til mindre tid til selve undervisningen. I tillegg ekskluderer man også en enormt stor gruppe fremragende undervisere som dediker seg til undervisningen som sådan, men som har mindre administrative erfaringer utenfor selve klasserommet.

Våre beste undervisere bør få anerkjennelse for det merittert undervisning dreier seg om, nemlig undervisning.

Jeg håper høgskolestyret tør, vil og kan ta hensyn til punktene 2, 3 og 4 ovenfor slik at Høgskolen i Molde etterlever slagordet «annerledes og bedre» også i denne sammenheng. Lykke til med styremøtet 18. desember 2018.

Mitt høringssvar finner du her. HD sin innstilling til høgskolestyret finner du her.