Stipedidat Ole Kristian Berg holdt i formiddag den obligatoriske prøveforelesningen i forbindelse med doktorgradsforsvaret. Foto: Arild J. Waagbø

Forsvarer doktorgrad om styrketrening

Ole Kristian Hoemsnes Berg (30) forsvarer nå sin doktorgrad om skjelettmuskulatur og effekten av styrketrening.

I formiddag holdt Berg en prøveforelesningen med tittelen «Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance«.

Tittelen på Bergs doktorgradsavhandling i helse- og sosialfag er «Skeletal muscle vascular regulation and energetics from small muscle mass exercise», og undersøker hvordan skjelettmuskulaturen endres av styrketrening.

– Funnene har identifisert effektive tiltak som kan benyttes til å bedre fysisk funksjon hos eldre og personer med kroniske sykdommer, som feks. hjertesvikt og kols. Ved å benytte ultralyd, MR-bilder, blodprøver og muskelvevsprøver ble det funnet endringer i blodtilførsel, muskelceller, oksygenforbruk og muskelvolum som følge av treningen. Disse endringene hadde også en innvirkning på fysisk funksjon. Forskningen gir grunnlag for anbefalinger om trening og videre undersøkelser av treningsprogrammer for både friske og pasienter, skriver Høgskolen i Molde.

Dekan Heidi Haavardsen på Avdeling for helse- og sosialfag ledet Bergs doktorgradsdisputas i dag.Foto: Arild J. Waagbø

Funnene kan ifølge HiMolde legge grunnlag for nye behandlingstiltak hos ellers friske og pasienter som sliter med dårlig utholdenhet i dagligdagse aktiviteter, og for å vedlikeholde god funksjon i skjelettmusklene hos eldre.

Mange fulgte Ole Kristians Bergs prøveforelesning i Auditorium B-137 i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Det er professor Eivind Wang som har vært Bergs hovedveileder, mens professor Stål Bjørkly har vært biveileder – begge fra HiMolde.

Veilederne Eivind Wang (f.v.) og Stål Bjørkly med stipendiat Ole Kristian Berg før prøveforelesningen startet. Bak til høyre ses HiMolde-rektor Steinar Kristofferen, en av de mange som fulgte disputasen. Foto: Arild J. Waagbø

Bedømmelseskomiteen består av professor David C. Poole (Kansas State University), dr. philos. Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (Norges Forskningsråd) og professor Solfrid Vatne (HiMolde).

Solfrid Vatne (foran f.v.), David C. Poole og Hilde Dorthea Grindvik Nielsen under Ole Kristian Bergs prøveforelesning. FGoto: Arild J. Waagbø

Ole Kristian Berg er moldenser, og har en bachelorgrad i sykepleie og en mastergrad i treningsfysoiologi.

Doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag er et samarbeid mellom HiMolde og HiVolda.

LES MER: Stipendiat forsker på trening som medisin

LES MER: Ti år yngre på åtte uker med maksimal styrketrening