Et fullsatt Storyville fikk høre stipendiat Ole Kristian Berg fortelle hvordan man kan gjenvinne mye muskelmasse og styrke ved å følge et enkelt treningsopplegg i bare åtte uker. Foto: Arild J, Waagbø

Ti år yngre på åtte uker med maksimal styrketrening

Å følge et enkelt treningsopplegg i åtte uker gir en vekst i muskelmasse på 10 prosent og en styrkeøkning på hele 30 prosent!

Det sa HiMolde-stipendiat Ole Kristian Berg da han sto på scenen i et fullsatt Storyville på Plassen torsdag kveld i forbindelse med Forskningsdagene i Molde.

I juli i år publiserte Berg og medforfattere en artikkel i tidsskriftet Experimental Gerontology om en studie som viser at ti eldre personer hadde oppsiktsvekkende god effekt av åtte uker med maksimal styrketrening.

Det aldersrelaterte tapet av muskelmasse per år ligger på 0,37 prosent for kvinner og 0,47 prosent for menn fra fra fylte 30 til 60 år. Deretter får det fortere, med et muskelmassetap på 0,7 til 0,9 prosent per år, forklarte Berg. Maksimal muskelstyrke oppnår vi rundt 25-årsalderen, og så faller muskelstyrken med 1 til 3 prosent per år til fylte 70. Fra 70 år avtar muskelstyrken med 3-4 prosent per år.

Og ikke minst svekkes kraftutviklingshastigheten med alderen, både på grunn av nevrontap og tap av den aller raskeste typen muskelceller.

– Kraftutviklingshastigheten er kjempeviktig for å unngå fallulykker, sa Berg.

Stipendiat Ole Kristian Berg i aksjon på Plassen torsdag kveld. Foto: Arild J. Waagbø

I Norge brekker rundt 9000 personer lårhalsen hvert år. Gjennomsnittsalderen for denne pasientgruppen er 80 år, og 70 prosent av dem er kvinner. I en rapport fra 2014 anslås det at det offentliges kostnader knyttet til lårhalsbrudd ligger på rundt 800 000 til 1 000 000 kroner per pasient over en periode på to år etter bruddet, og for den enkelte fører lærhalsbruddet til tap av livskvalitet, Mange – cirka 20 prosent – dør innen ett år etter lårhalsbruddet.

– Styrketrening er nødvendig! fastslo Berg, og sa at det er maksimal styrketrening – rå kraft og høy hastighet – som gir best effekt for både kraftutviklingsfart og styrke.

Her er treningsopplegget Berg anbefaler:

  • Øvelsene er beinpress, benkpress og nedtrekk (fortrinnsvis i maskiner for de eldre). Øvelsene utføres med «maksimal tiltenkt hasighet», og belastningen skal være på over 80 prosent av det den enkelte maksimalt klarer én gang.
  • Hver øvelse utføres med fire til fem repetisjoner av gangen, fulgt av tre minutter pause. Øvelsen gjentas fire ganger.
  • Total treningstid per økt er rundt 15-20 minutter, og treningsopplegget gjennomføres tre ganger i uken i åtte uker for å oppnå et resultat som gir økt 10 prosent økning i muskelmasse og en økning i styrken på 30 prosent.

Berg sa at det deretter holder med én treningsøkt av samme type per uke for å vedlikeholde resultatet av muskel- og styrkeøkningen, og nevnte at styrketreningen også styrker skjelettet og gir økt produksjon av testosteron.

Forsker på barns forståelse av døden

Ingrid J. Hogstad på Plassen torsdag kveld. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde-stipendiat Ingrid J. Hogstad, som forsker på hvordan barn forstår døden, fortalte også om sitt arbeid på Storyville torsdag kveld.

Hun sa blant annet at døden er et begrep som fylles med mening etterhvert for barn, og anbefaler voksne å bruke et konkret språk om de skal snakke med barn om temaet.

Forskerforedragene torsdag – samt Stål Bjørklys foredrag om psykose og vold mandag samme uke – ble arrangert i samarbeid av høgskolens Avdeling HS og Molde bibliotek.