Kai. A. Olsen (t.v.) og Kjetil Kåre Haugen er professorer ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

NTNU-flagget er ikke nok

HiMolde-professorer skriver at årets søkertall viser at høyskolen vil tape på å fusjonere med NTNU:

Av KJETIL K. HAUGEN og KAI A. OLSEN, professorer ved HiMolde

Søkertallene for høyere utdanning er nå tilgjengelige. Her ser vi på førstevalgssøkerne, de som har prioritert ett studium på topp. Når disse søkerne er mest interessante er det fordi de kan bli nye studenter, kun ved at vi sender et tilbud. Disse tallene er derfor sentrale for institusjonens økonomi fremover. For hver eksamen disse studentene består, belønnes institusjonen, og om en klarer å få studenten helt frem til avsluttet grad øker belønningen.

Søkertall har også betydning for kvaliteten. Er det flere søkere enn studieplasser vil de med best karakter komme inn. Jo bedre studenter jo større sannsynlighet for at de står på eksamener og at de fullfører grader. Som vi ser er det en direkte kobling fra kvalitet til lønnsomhet.

I år har det vært en nedgang i søkertallene på 2,2 prosent for landet som helhet, 3000 færre søkere enn i fjor. Likevel har søkertallene ved Høgskolen i Molde økt med 15 prosent – helt i landstoppen. Det som er interessant er å sammenligne med NTNU Ålesund. Der har nedgangen vært på 5,25 prosent. For NTNU som helhet har nedgangen i søkertall vært på 3,9 prosent, større enn i landet forøvrig.

Også i fjor hadde Høgskolen i Molde større økning enn Ålesund. Åpenbart er disse tallene en seier for dem som mente at høyskolen kunne stå alene. Det vi ser er at gevinsten ved å bli en del av NTNU kanskje ikke er så stor? Tvert imot, det virker som om Høgskolen i Molde tjener på å være en selvstendig institusjon. Synligheten blir bedre enn om en skulle ende opp som en satelitt av den store institusjonen i Trondheim.

I tillegg kan en jo saktens også spekulere i om «satelitt-stempelet» for Ålesund (og Gjøvik) kan innebære andre negative effekter. Et B-stempel for satellitter er velkjent fra større utenlandske institusjoner. (Gjøvik hadde for øvrig også en nedgang i søkertall).  Alle som gjennom fusjonsprosessen har fortalt hvor farlig det er å stå alene, og hvor viktig NTNU vil være for rekruttering, bør nok revurdere sine argumenter.

Det som er underlig er at høyskolens ledelse fortsatt har en fusjon med NTNU som mål. Da dette vedtaket først ble fattet for mer tre år siden hadde vi problemer med å se hva en ville oppnå. I dag er det enda vanskeligere. Kanskje det er på tide å legge bort dette vedtaket? For det første ser det ikke ut som om det lar seg gjennomføre, for det andre begynner det å bli åpenbart at høyskolen vil tape på en fusjon med NTNU.