F.v.: Studentene i bedriftsøkonomi - Julianne Lervik Osen, Ina Sletnes og Emilie Tarkiainen - lager tankekart over endringsstrategi i Organisasjon 2. Foto: Kari-Anne Flor

Stressa før eksamen? Her er ekspert-tipsene!

Les fire HiMolde-ansattes beste tips til en vellykket eksamensgjennomføring.

Her er spørsmålene vi stilte:

 1. Hva er dine beste råd fram mot eksamen? Noen konkrete studieteknikker du kan anbefale?
 2. Hva er den perfekte oppladningen til eksamensdagen?
 3. Hva skal studentene absolutt ikke gjøre?
Lise Lillebrygfjeld Halse er førsteamanuensis ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Lise Lillebrygfjeld Halse, professorstipendiat ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap:

– Dette er et bra og tidsrelevant tema. Nå er jo studentene forskjellige, og lærer på ulike måter. Men det er noen tips som jeg tenker gjelder generelt:

 1. Som ellers i semesteret anbefaler jeg en blanding av selvstudium og kollokvier. Etter å ha lest og reflektert på egen hånd, er det smart å diskutere med medstudenter. Under selvstudiet kan det være nyttig å notere mens en leser. For noen fungerer det å lage en kortversjon av pensum med det mest sentrale, for andre å lage tankekart. Å lage egne spørsmål knyttet til pensumet som du selv svarer på og reflekterer over, øker læringseffekten. Gjennomgang og besvarelse av tidligere eksamensoppgaver er også lurt. I fag hvor drøfting er viktig for å oppnå god karakter, er det lurt å øve på det som en del av forberedelsene. Pass ellers på å ta pauser underveis.
 2. En god natts søvn er helt essensielt. Stå opp tidlig slik at du slipper å stresse for å rekke eksamen. Etter en god frokost kan det være bra å gå eller sykle til høgskolen for å klarne hjernen. Underveis er det smart med energirik mat og drikke for å holde oppe konsentrasjonen underveis.
 3. Å utsette alt til siste liten. Det kan føre til søvnløshet og stress og til at en ikke får vist det en egentlig kan på eksamensdagen.
Professor Turid Aarseth ved HiMolde. Foto; Arild J. Waagbø

Turid Aarseth, professor ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap:

-Mine råd er nok temmelig ordinære:

 1. Konsentrer deg om å få oversikt over det faglige innholdet i emnet. Bruk pensum og læremateriell produsert av faglærer (Canvas), og ikke minst: Løs tidligere eksamensoppgaver. Samarbeid gjerne med medstudenter for å få variasjon samt teste forståelse av fagstoffet. For dere som har jobb ved siden av studiene, håper jeg det er mulig å ta helt fri i eksamensperioden.
 2. Her tror jeg det er forskjellig hva som fungerer for den enkelte. Personlig tenker jeg det er best å alminneliggjøre dagen før eksamen.
 3. I forkant av eksamen tenker jeg at det er bortkastet tid å søke på nettet etter fagstoff før du har sjekket pensum (som er kvalitetssikret). På selve eksamensdagen er det aller viktigste rådet å lese oppgaveteksten nøye. Som sensor har jeg sett utallige eksempler på skivebom og «overbesvarte» oppgaver.

– Jeg vil ønske hver og en av dere god arbeidslyst og lykke til på eksamensdagen!

Stål Bjørkly, professor i psykologi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Stål Kapstø Bjørkly, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag:

 1. Dette avhenger naturligvis av hvilket fag en skal ta eksamen i. Generelt sett er det å lage punktvise oversikter over relevante temaer i faget/det en kan komme opp i.  5-10 nøkkelord for f. eks. ulike teorier, 2 -3 nøkkelord for definisjoner, 2-3 nøkkelord for metodekritikk, 2-3 nøkkelord for å oppsummere resultater fra en sentral empirisk studie, etc. Det er også viktig å forankre seg med engasjement i forhold til metoder/metodekritikk og teorier/teorierkritikk.
 2. Gjøre ting som gir avkobling og frakobling i forhold til eksamen.
 3. Nilese eksamensrelatert stoff og dyrke fram negative selvinstruksjoner av typen: «Jeg kan ikke noen ting», «jeg kommer til å stryke».  Konsentrer deg om det «lille du kan» og si til deg selv: «Dette er bare en eksamen», «jeg ser på dette bare som en av mange eksamener», etc.  Den verste konsekvensen er at du stryker, livet går ikke under av den grunn.
Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Per Kristian Rekdal, førsteamanuensis ved Avdeling for logistikk:

 1. Gå gjennom gamle eksamensoppgaver. Sett av så mange timer som eksamen varer, og «simuler» at du er på eksamen. Rett deg selv etterpå. Og sett karakter på deg selv. Men gode eksamensforberedelser varierer noe fra emne til emne. Derfor, spør foreleser om råd om hvordan man skal forbereder seg best.
 2. Legg deg tidlig dagen før dagen. Vær uthvilt. Spis god frokost. Og ha med noe å spise og drikke.
 3. Ikke svar på andre ting enn det oppgaven spør om. Ikke gå før tiden.
Lag en stikkordsoversikt over hovedtemaene. Bruk pensum i eksamensbesvarelsen. Foto: Kari-Anne Flor