Organisasjonsrådgiver Mari Vinsents (f.v.) og fra NSOs arbeidsutvalg - velferds- og likestillingsansvarlig Fam Karine Heer Aas tok seg ei svele i SiMolde-kantina etter første møte med moldestudentene. Foto: Arild J. Waagbø.

– Vi lærer mye om hvordan det er å se NSO fra Molde

 NSO-representanter i Molde sier organisasjon skal passe for både små og store medlemslag.

I går tok velferds- og likestillingsansvarlig Fam Karine Heer Aas og organisasjonsrådgiver Mari Winsents  turen fra Norsk studentorganisasjons lokaler i Pilestredet .i Oslo for å møte tre fra styret i Studenttinget i Molde – på Molde campus.

Bakgrunnen er at moldelaget i november fattet førstegangsvedtak om å melde seg ut av NSO.

Etter møtet møtet oppsummerer Heer Aas at de tre moldestudentene de møtte hadde spørsmål om hva de får igjen for å være medlemmer, og om hvordan organisasjonen kan bistå laget og være tettere på. Hun viser til at NSO har en produsert en ny rapport om styring og medvirkning, og mener det er mulig å komme moldestudentene i møte.

– Vi skal gjøre det vi kan, være der og se behovene, sier Heer Aas.

Winsents sier NSO også vil vise hva de har av kurs og foredrag, og oppfordre studentene til å ta tilbudene i bruk. Hun sier at NSO har både små og store medlemslag, og må passe til begge deler

– Vi må være bedre, understreker Heer Aas, som sitter i NSOs arbeidsutvalg.

– Har noen lag tidligere meldt seg ut av NSO?

– Nei, det er ingen som har gjort et andregangsvedtak om det, sier Winsents.

Neste onsdag er de tilbake i Molde for å møte hele Studenttinget i Molde.

– De skal få stille spørsmål., og vi skal svare etter beste evne. Vi lærer mye om hvordan det er å se NSO fra Molde, sier Heer Aas.

HiMolde-student Markus Lilleheil, og styreleder i studenttinget, var tilsted på møtet. Han sier at en av utfordringene i Molde er å holde kontinuitet i arbeidet med studenttinget. Han mener NSO har mye å hente på være tidlig ute med å bistå nye medlemmer i moldelaget.

Lilleheil skal også delta på en samling for lagsledere som NSO holder i Tromsø i helga..

F.v.: Øyvind Alexander Ordemann, Markus Lilleheil (leder) og Bemnet Meselu (nestleder) sitter i styret for Studenttinget i Molde, som vil ut av NSO. Foto: Arild J. Waagbø