HiMolde startet i høst et nytt bachelorprogram i IT og digitalisering, men strykprosenten og frafallet i programmeringsfaget er fortsatt høy. Bildet er fra frokostmøte på Molde campus oktober, da høgskolen inngikk partnerskapsavtaler med en rekke IT-bedrifter om utplassering av IT studenter. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Storstryk og høyt frafall på IT-studiene

Av 60 studenter som i høst begynte på HiMoldes bachelorprogram i IT og digitalisering, var det bare 17 som sto på eksamen i praktisk programmering.

Høgskolens satsing på en bachelorutdanning i IT og digitalisering (se også Fra klassisk til anvendt IT) har fått motvind i form av frafall før eksamen og storstryk eksamen praktisk programmering (IBE151). Det samme gjelder også for studenter som tok IBE151 som et ledd i årsstudiumet i IT, enten som nett- eller campusstudenter.

240 studenter takket opprinnelig ja til studieplass på bachelorprogrammet og årsstudiene i IT, men bare 190 ble registrert med oppmøte i høst som følge av at de betalte semesteravgift: 60 på bachelorogrammet, 23 på det campusbaserte årsstudiet og 107 på det nettbaserte årsstudiet.

Av de 190 var det bare 82 – eller 43 prosent, som møtte da eksamen i IBE151 – et obligatorisk fag på 15 studiepoeng – gikk av stabelen før jul.

Fra bachelorprogrammet møtte 36 kandidater til eksamen. Et flertall på 19 av dem (53 prosent) fikk strykkarakter. Blant kvinnene på studieprogrammet var det 83 prosent som strøk.

Fra det campusbaserte årsstudiet møtte 14 kandidater til eksamen. Åtte av dem (57 prosent) fikk strykkarakter. Blant menn i denne gruppen var strykprosenten 70. Av de seks studentene som fikk ståkarakter, fikk to A og fire E.

Fra det nettbaserte årsstudiet møtte 32 kandidater til eksamen. Ni av dem (28 prosent) strøk.

For de tre studiene er det samlede resultatet at 46 av 82 besto eksamen i praktisk programmering – strykprosenten var samlet sett 44 prosent.

Også emnestudenter, studenter fra andre studier og 2018-kullet for årsstudiet – totalt 21  kandidater, avla også eksamen i IBE151 før jul. 12 av dem fikk ståkarakter. Med disse var det totalt 103 kandidater som møtte til eksamen. 59 av dem sto, 44 strøk (43 prosent).

Her er eksamen i IBE151 høstsemesteret 2019 – og her er løsningsforslaget.

Strykprosenten i programmering denne høsten er ikke ulik det den har vært tidligere – både som IBE150 (innføring i programmering) og IBE151. Fra 2013 til dags dato har andelen kandidater som stryker til eksamen variert fra 25 prosent til 47 prosent. Forrige gang HiMolde tok opp studenter til et bachelorprogram i IT – «IT og logistikk» i 2012, var det bare sju av 30 startende studenter som gikk ut med vitnemål våren 2015.

Tall fra Studiekontoret ved HiMolde viser at nedre karaktergrense for ordinær kvote ved opptak av IT-studentene i høst var 49,3 poeng på netstudiet og 38,6 poeng på bachelorgraden. I kvote for førstegangssøkere kom alle inn på alle tre IT-studier, og på det campusbaserte årsstudiet kom alle inn fra begge kvoter.

Følg med i Panorama onsdag for kommentarer fra faglærer, studieleder og studenttillitsvalgt på IT-studiene.