Førsteamanuensis Morten Svindland blir førstemann ut av kursholderne på det nye nettbaserte årsstudiet i logistikk og risikostyring, med intriduksjonskurset Innføring i Supply Chain Management (SCM110). Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Lanserer nettbasert årsstudium i logistikk med koronakroner

Høgskolen i Molde lanserer nettbasert årsstudium i logistikk og risikostyring. Studiet er skreddersydd for permitterte og arbeidsledige som vil sanke studiepoeng i en fei.

HiMoldes forrige satsing på et nettbasert årsstudium viste seg å bli en knallsuksess. I vår var det nettbaserte årsstudiet i IT høgskolens suverent mest populære studieprogram. Hele 325 søkere hadde det som førstevalg på Samordna opptak, noe som gjorde det til det 101. mest populære studieprogrammet i Norge.

I august starter høgskolen et nytt nettbasert årsstudium, og denne gangen i logistikk – fagområdet som er HiMoldes spydspiss. Studiet er åpent for alle som har studiekompetanse, så det er ikke noe krav at man må være arbeidsledig eller permittert for å søke studieplass på programmet.

Førsteamanuensis Berit Helgheim, som har ledet arbeidet med det nye årsstudiet, opplyser at det er 5-6 fagansatte som har jobbet med utviklingen av studiet under koronakrisa.

– Kursene skal gå sekvensielt, og med fortløpende opptak, så vi prøver ut en ny modell for et årsstudium, sier Helgheim.

Hun sier at hvert kurs etter planen skal gå intensivt over fire uker før det gjennomføres digital hjemmeksamen. Undervisningen skal foregå ved hjelp av forelesningsvideoer og Zoom-konferanser. Hvert kurs gir 7,5 studiepoeng, og årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i logistikk og SCM for de som vil gå videre med logistikkstudier.

Høstsemesteret starter med Innføring i SCM (SCM110), deretter følger Praktisk statistikk (MAT300), Kvalitetsledelse og lean management (LOG505) og Innføring i risikostyring (LOG250).

Vårsemesteret 2021 starter med Anvendt beslutningsanalyse (SCM305), Digital business management (LOG206), Risikostyring og ledelse (LOG260) og Anvendt risikoanalyse (LOG270).

– Vi har lagt opp årsstudiet sekvensielt for at det skal bli mest mulig attraktivt for de som er permitterte eller jobbsøkere. Her kan man hoppe på studiet underveis, og om man skulle få jobb å gå til så får man likevel med seg studiepoeng fra de intensive kursene, sier Helgheim.

Førsteamanuensis Berit Helgheim ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Helgheim skal holde kurset Innføring i risikostyring før jul.

– Kurs i risikostyring er nytt på høgskolen. Vi har forsket på risikostyring, og da er det jo interessant å undervise i det også, sier Helgheim.

Hun sier at årsstudiet har kommet opp å stå på svært kort tid ved hjelp av positive ansatte og stor faglig interesse.

– Men om dette blir en suksess som vi skal fortsette med, må vi utvide kapasiteten med flere fagansatte, sier Helgheim.

Førsteamanuensis Morten Svindland, med arbeidssted i Kristiansund, er førstemann ut i august med faget Innføring i SCM (Supply Chain Management). Dette er tredje gang han skal holde dette sentrale innføringsfaget, så han er derfor som veteran å regne. Han skal også holde samme kurs over hele semesteret for rundt 200 logistikkstudenter i Molde og Kristiansund.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg kan starte opp allerede 6. august, eller eventuelt 10. august, sier Svindland til Panorama.

Svindland opplyser at kurset han holder – i den lange formen – er bygd opp med interaksjon med studentene i klasserommet, og at han ønsker å få til diskusjon og interaksjon med nettstudentene ved å bruke Zoom som plattform for videomøter. Ellers vil han produsere forelesingsvideoer for nettstudentene.

Det som også er nytt med årsstudiet i logistikk og risikostyring, er fortløpende opptak. Foreløpig er nøyaktig kursstart for de enkelte kursene usikre, så potensielle studenter må følge med på høgskolens hjemeside for nærmere informasjon. Studiesjef Sissel Waagbø opplyser at søknadsfristene for opptak vil være 14 dager før kursstart.

Lanseringen av årsstudiet er delvis finansiert av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning), som har gitt et tilskudd på 862 000 kroner til utvikling av fag knyttet til satsingen.

Rektor Steinar Kristoffersen opplyser at Diku har gitt ytterligere en million kroner til HiMolde for å øke kapasiteten på nettbaserte utdanningstilbud i inneværende år, og at det nå utvikles planer for hvordan tilskuddet skal brukes best mulig.

Møreforsking i Molde har fått nær 1,4 millioner kroner av Møre og Romsdal fylkeskommune for å holde tre kurs for permitterte og arbeidsledige. Kristoffersen, som sitter i styringsgruppa for dette prosjektet, opplyser at disse kursene vil starte etter sommerferien. Kursene i regi av Møreforsing vil imidlertid ikke gi deltakerne studiepoeng.