Forelesning i idrettsfag på Molde campus. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

En høgskole som lever!

Det har i det siste vært flere innlegg i avisene og hjertesukk til meg som rektor, om studenter som bråker, drikker øl og står tettere enn smittevernreglene tilsier.

Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved HiMolde.

Det meste er vi enige om. Ordensregler og folkeskikk er viktige og nødvendige for at vi skal kunne bo og jobbe sammen, selv om det ikke skal være en popularitetskonkurranse å studere. Diskusjon, uenighet og til og med konfrontasjoner er en del av et fritt samfunn og kunnskapsdrevet utvikling.

Denne delen av studenttilværelsen skal ha gode betingelser hos oss på campus.

Både studenter og ansatte på campusene til Høgskolen i Molde skal respektere smittevernrådene. Det er på grunn av dem at vi kan samles så mange som vi faktisk kan både i Molde og Kristiansund, i et læringsmiljø preget av trivsel og tillit.

Vi får dessverre likevel mange signaler om at campus er mindre brukt nå enn før Norge «ble stengt» i mars. Vår egen studentsamskipnad melder om betydelig nedgang i aktiviteten.

Derfor vil jeg gjøre som flere andre rektorer, og innstendig oppfordre alle studenter som ikke er i en risikogruppe, vet at de burde være i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, om å ta campus tilbake! Kom på lesesalen, bruk kantina og diskuter med medstudenter og ansatte.

Vi som arbeider på Høgskolen i Molde ønsker oss et levende og innbydende, sosialt stimulerende og inkluderende læringsmiljø for studentene og arbeidsmiljø for alle. Det er det veldig mange studenter som også savner nå. Derfor er det viktigere enn noen gang at de som kan, bruker campus!

Det er flere studenter enn før som sitter alene på hybelen nå. Både de som allerede har funnet tilbake og de som nøler, trenger det sosiale livet ved Høgskolen i Molde.

Faglærerne her vil gjerne ha dialog med studentene sine om nødvendig tilrettelegging og best mulig digitalisering, for alle som trenger det. Vi vil at det skal undervises interaktivt og personlig, og at campuspedagogikken skal gi best mulig utbytte.

Den enkleste måte å bygge et levende læringsmiljø, er å møte opp når det er mulig.

Vi vet at det er noen emner hos oss som har for mange studenter til at alle kan komme samtidig. Særlig for dem er det viktig at de plassene som finnes blir brukt.  De som av hensyn til smitterisiko ikke kan komme, skal ha et godt komplementært, digitalt undervisningstilbud. Men vi skylder både dem og fremtidige studentgenerasjoner å bidra til at det finnes et attraktivt og levende campus å komme tilbake til, etter korona.

Campusene til Høgskolen i Molde har god plass og ingen smittede. Vi er nøye med smittevernstiltak og har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot situasjonen. I motsetning til ensomhet, oppstår ikke covid-19 av seg selv. Det er enkelt å bidra i trivselsdugnaden. Vask hender, hold avstand og bli hjemme hvis du er syk. Men kom på campus når du kan.