Høgskolen i Molde styrker samarbeidet med kommunene i Romsdal, noe som ble avtalefestet på dagens møte i Romsdal Regionråd (ROR). Fra venstre ses Vestnes-ordfører Geir Inge Lien (Sp), Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen (H), Rauma-ordfører Yvonne Wold (SV), Hustadvika-ordfører Tove Henøen (Sp) og Molde-ordfører Torger Dahl (H), samt HS-dekan Heidi Haavardsen og rektor Steinar Kristoffersen ved høgskolen. Bak i bildet skimtes Alf Reistad, som er daglig leder i ROR. Foto: Arild J. Waagbø

Avtalte mer dialog med kommunene

På et møte i regi av Romsdal Regionråd (ROR) i dag avtalte representanter for HiMolde og romsdalskommunene å samarbeide tettere.

Høgskolen er storleverandør av sykepleiere og vernepleiere til kommunene i regionen, og kommunene bidrar til de nevnte utdanningene ved å stille med praksisplasser.

Rektor Steinar Kristoffersen sier det er han som har tatt initiativet til den nye avtalen som ble undertegnet av partene i dag. Han sier at styrket dialog med kommunene blant annet har til hensikt å i større grad utnytte praksisplassene som fins i kommunene.

– Vi har avtalt å møtes én gang i året for å planlegge og koordinere opplegget for praksisplasser, sier Kristoffersen.

Dette årlige samarbeidsmøtet skal finne sted i oktober.

Kristoffersen opplyser at høgskolen også vil arbeide med å utvikle nye modeller for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene.

Heidi Haavardsen, dekan for Avdeling for helse- og sosialfag ved høgskolen, peker på at kommunene tilbyr mer avanserte helsetjenester enn de gjorde tidligere, og at nye modeller for praksis i kommunene må gjenspeile den utviklingen.

Rektor Steinar Kristoffersen tok initiativet til å styrke samarbeidet med kommuene i molderegionen, og i dag ble avtalen undertegnet av partene på Scandic Alexandra Molde. Foto: Arild J. Waagbø