Førsteamanuensis Morten Svindland appellerer til studentenes moral for at de ikke skal juke på hjemmeeksamen. Foto: Arild J. Waagbø

Slik justerer faglærerere oppgavene til hjemmeeksamen

Faglærere ved HiMolde justerer oppgavene som gis når studentene i år tar alle eksamene hjemme. Fagforståelse og refleksjon vil gi større uttelling enn kunnskap som må pugges.

Førsteamanuensis Morten Svindland, som har nær 300 studenter som skal ta eksamen i SCM110 Innføring i Supply Chain Management, sier at halvparten av årets eksamen blir flervalgsoppgave (multiple choice). Årsaken er at han ellers ikke vil rekke å gjøre sensuren ferdig innen tidsfristen.

– Det er lett å jukse, men jeg sier til studentene mine at det er bedre å ha ren samvittighet enn å gå rundt og vite at du har jukset, sier Svindland.

Svindland sier at eksamenen ellers vil ha noen oppgaver som gjør at studentene må vise faglig refleksjon og forståelse.

– Jeg har opplyst til studentene at en av oppgavene vil handle om hvordan covid-19 virker inn på forsyningskjedene, og det er ikke noe som du kan slå opp i læreboka eller lett google deg til, sier Svindland.

Høgskolelektor Tone Hegdal er studieleder på sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Må være nøye på å oppgi kilder

Høgskolelektor Tone Hegdal, som er studieleder for sykepleiestudentene, er ikke sikker på at hjemmeeksamen er enklere enn skoleeksamen for studentene.

En av årsakene til det er omfanget på oppgavene som gis til hjemmeeksamen kan bli større enn ved skoleeksamen, og at oppgavene dreies mer mot faglig forståelse og refleksjon enn mot kunnskap som kan pugges.

– Vi skal jo stole på studentene våre, og de lærer jo også under eksamen. Men vi må blant annet lage mer omfattende sensorveiledninger. Og det er viktig at studentene er bevisst på kildebruken sin, for ellers blir det fort plagiatsaker. De må være nøye på å oppgi kilder i eksamensbesvarlelsene sine, sier Hegdal.

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal på kontrollrommet (hjemmekontoret) over Gørvelplassen i Molde sentrum. Foto: Privat

Lager unike oppgaver

– Det er mye å gjøre på matteeksamen, så du må kunne stoffet og ha øvd deg på å løse oppgaver, sier førsteamanuensis Per Kristian Rekdal.

Rekdal sier han og Bård-Inge Pettersen prøver å lage eksamensoppgaver som er helt unike til årets eksamen i MAT100 Matematikk.

– Du skal ikke kunne google og finne svaret, og du skal heller ikke kunne klippe ut oppgaven og lime den inn i en solver, sier Rekdal.

Rekdal og Pettersen vil manuelt sjekke besvarelsene for å se om studenter har samarbeidet under eksamen.

– Studentene må vise detaljene rundt hvordan de kommer fram til svaret sitt, de må vise de algebraiske stegene de har gjort. I årets eksamen vil vi bli tydeligere på at det er slike svar vi forventer. Du kan få mange poeng på tross av feil svar om du har gjort de fleste stegene riktig og slurvet til slutt, mens riktig svar uten å vise stegene vil gi lite uttelling i poeng, sier Rekdal.

Professor Kjetil Kåre Haugen ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

– Mindre hukommelse, mer forståelse

Professor Kjetil Kåre Haugen lager en eksamen som har flere forståelsesspørsmål enn tidligere.

Haugen har cirka 20 studenter i IDR306 Spillteori og sportsøkonomi, og opplyser at eksamensoppgavenei år blir annerledes for å ta høyde for at studentene tar eksamen hjemme.

– Ja, eksamenen i år blir annerledes, for det er jo lettere for studentene å søke opp informasjon og å få hjelp av andre. Så oppgavene blir mindre basert på hukommelse, men mer basert på forståelse. Risikoen for samarbeid kan jeg ikke gjøre stort med, men jeg lager iallfall spørsmål som ikke har standardsvar på nettet, sier Haugen.

Haugen sier at en aktuell oppgavetype kan være å be studentene forklare en matematisk modell.

– Eksamen vil ha samme tematikk som vanlig, men det blir altså en del flere forståelsesspørsmål, sier Haugen, som har undervist i faget helt siden 2004.