Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Høgskolen får 30 nye studieplasser for flyktninger

HiMolde får 30 av i alt 1000 nye studieplasser regjeringen har opprettet på grunn av flyktningstrømmen fra krigen i Ukraina.

Samtidig ønsker regjeringen å lette på opptakskravene for flyktninger som søker studieplass.

– Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. En del av dem som kommer hit ønsker å ta høyere utdanning, men oppfyller ikke alle krav. Utdanning og arbeid er nøkkelen til integrering. Derfor vil vi foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Statsråden sier han er glad for at UH-institusjonene har kastet seg rundt for å ta imot studenter på flukt.

– Vi ser at mange strekker seg langt for å lage gode tilbud tilpasset de nye studentene, med flere kurs på engelsk, fleksible løsninger og tilpassede undervisningsopplegg, sier Borten Moe.