Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Kort rapport fra rektor

Det er av ulike grunner gått litt lang tid siden siste korte oppsummering fra rektor ved Høgskolen i Molde. Det skyldes vel mest travelhet og en litt for full kalender, men i det siste også at jeg etter et uhell ble sykemeldt med noen ukers lese- og skriveforbud.

Steinar Kristoffersen er professor og rektor ved HiMolde.

Formen er stigende tror jeg – og hodet mye bedre – men hverdagen er fremdeles litt preget av dobbeltsyn og dermed fortsatt et behov for være forsiktig med PC-bruk, og ikke minst i og ned trapper. Det får være nok om det. Desto viktigere å si litt mer om hva faglig ledelse i felleskap har jobbet med de siste ukene.

Høgskolen i Molde leverte sin høringsuttalelse om opptaksutvalgets rapport, og i hovedsak tror jeg vi havnet på linje med resten av sektoren. Jeg tror dette allerede er veldig godt oppsummert av Khrono.

Vi har begynt på en gjennomgang av funksjon, mandater og delegasjonsvedtak for mange av utvalgene våre. Endringer kommer til å bli sendt på høring til avdelingsstyrene, administrativt ledermøte og HA/HTA før de går til høgskolestyret. Vi har allerede konstatert at redelighetsutvalget er operativt og i henhold til forskriften, så der er det ikke behov for å gjøre noe nå. Formidlingsutvalgets oppdragsbeskrivelse og sammensetning foreslås justert noe, så det er på vei ut på høring.

Vi planlegger også å re-etablere et Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA), som kan utfylle «Partnerskapet for kompetanse» som vi har med fylkeskommunen. I første omgang vil høgskolestyret få en orientering om status for dette partnerskapsarbeidet så langt.

Samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune er viktig for oss. Vi forsøker å finne gode løsninger sammen. En av utfordringene er at mange interessenter, deriblant fylkeskommunen, gjerne vil spille inn forslag til nye studieprogrammer ho oss. De er ikke alltid harmonisert med de faglige ressursene vi har tilgjengelig akkurat nå, eller med finansieringen som vi er gitt for å løse våre oppdrag. Dette må vi finne ut i felleskap. I den forbindelse ønsker fylkeskommunene å se på mulighetene for å opprette en prosjektstilling her hos oss. Hvis vi finner en løsning som egner seg, og den rette personen, vil det kunne finansiere utviklingen av nye studieprogrammer, samarbeid med fylkets internasjonale internship-program, og – håper vi – på sikt flere stipendiater.

Jeg får ofte henvendelser både fra fylkeskommunene, kommunene i fylket og fra næringslivet – de er veldig opptatt av tett og god dialog med fagmiljøene her på høgskolen og vil gjerne ha flere møteplasser. Vi er i fagledermøtet blitt enige om å forsøke å få flere gjesteforelesere inn i den regulære undervisningen, og ta alle på ordet når de gjentar hver gang vi møtes at de har ansatte som gjerne kommer til oss for å forelese om praktiske problemer og løsninger utviklet hos dem.

Av andre saker som vi har drøftet i fagledermøtet, kan det være verdt å merke seg at vi gjerne skulle ha visst mer om grunnene til at enkelte emner har veldig høy strykprosent. Dekanene er bedt om å se nærmere på det, og helst finne ut litt mer om årsakene som ligger bak.

Et beslektet tema (kanskje), men sannsynligvis noe mer sammensatt, er at vi gjerne skulle ha økt gjennomstrømmingen, eller redusert frafall og forsinkelser, i PhD-løpet. Det er veldig viktig å få frem at det ikke skyldes at vi gjør det dårlig. Tvert imot. Høgskolen i Molde har veldig gode indikatorer sammenlignet med sektoren generelt. På den annen side så har vi nokså få stipendiater på programmene våre, og det gjøre oss ekstra sårbare i og med at kravene som stilles til oss er de samme som til alle andre. Derfor vil vi gjerne gjennomføre en «trivselsundersøkelse» blant stipendiatene.

En del tiltak er allerede foreslått fra avdelingene, men vi ser i tillegg gjerne på arbeidsmiljøet for stipendiatene, type og omfang av arbeidsplikt, ambisjonsnivå og veilederkapasiteten hos oss, med mer.

Høgskolen i Molde har nylig fått tilbud fra Ungt Entreprenørskap om å inngå en avtale om utvikling av emnet Studentbedrift, og vi undersøker nærmere hvordan behovet kan være på de ulike studieprogrammene. Det er fint om studieledere sier fra om de ønsker seg et slikt emne, eventuelt om emneansvarlige som har innovasjon og entreprenørskap ønsker studentbedrift integrert i sine emner.

Vi har hatt flere veldig spennende opplegg med undervisning i helselogistikk, innovasjon og entreprenørskap med utgangspunkt i bachelorprogrammet i sykepleie, og høgskolens Avdeling for helse- og sosialfag (HS) ønsker å invitere andre programmer med på å dele dette. Avtalen med Ungt Entreprenørskap kan brukes til å videreutvikle både Innovasjonscampen og «Innovasjon i praksis» sammen med helselogistikk også

HS er for tiden aktive i utviklingen av flere nye programforslag, deriblant er det en gryende interesse og dialog om en eventuell etablering av bachelor i paramedic («ambulansemedisin»). Det jobbes også godt med nye programmer knyttet til andre fagområde på avdelingene ØS og LOG.

Jeg har lyst til å nevne at det kommer hyppige invitasjoner til høgskolen om å delta i prosjekter med Molde kommune, og at Innbyggerlabben er svært interessert i å få oss med på sine arrangementer. Synlighet i sentrum er et nøkkelord, og det finnes – i tillegg til Innbyggerlabben, mange andre lokaler som utleiere gjerne vil at vi skal teste ut til popup-forelesninger, utstillinger eller labber. Jeg vil veldig gjerne at dere sier fra dersom det er noen som har forslag og initiativer som leter etter en plass å være i sentrum.

Til slutt kan jeg si at jeg er glad for oppslutningen om fagseminaret på fredag om ChatGPT – det er et tema som trenger mer diskusjon og erfaring før vi lager felles retnings injer for institusjonen. De ulike programmene og emnene som undervises har enn så lenge ikke hatt muligheten til å konkludere. Jeg håper dette kan bli tema på et senere personalseminar.

Jeg ser frem til å møte alle ansatte på allmøter så vel som i kantina og ikke minst onsdag 29. mars på presentasjonen av kandidatene til rektorvalget, der vi kan diskutere disse og flere andre spørsmål som er viktige for utviklingen av Høgskolen i Molde.