Per Leon Sætre. Foto: Privat

Minneord for Per Leon Sætre

Dr. philos. Per Leon Sætre døde den 13. mars etter en tids sykdom, 83 år gammel.

Av KAI A. OLSEN, OTTAR OHREN og SVEIN BRÅTHEN

Han ble ansatt ved Høgskolen i Molde (den gang DH) i 1974 som førsteamanuensis innen IT, med doktorgrad innen eksperimentell elementærpartikkelfysikk fra Universitetet i Bergen. Han gikk av med pensjon i 2007.

I årene på høgskolen var Per sentral i oppbyggingen av IT-studiet. Selv om hans bakgrunn var i fysikk, mestret han overgangen til et nytt fagområde. Det er ikke enkelt, men Per klarte å bygge opp sterk undervisnings- og forskningskompetanse innen IT.  Per var svært tidlig ute med å etablere internasjonale forskningsnettverk, med flere lengre opphold ved CERN i Genève, Sveits. Gjennom hans kontakter fikk mange av studentene ved høgskolen stipend for kortere opphold ved denne anerkjente forskningsinstitusjonen.

Da høgskolen vedtok en strategisk satsing på logistikk dreide flere av oss på IT vår forskning mot dette fagfeltet. Et sentralt problem for mange produsenter var at kundene krevde tilpassede produkter. Det krevde mer fleksible produktstrukturer. Per var med på å løse dette problemet. Ved at hver artikkel ble beskrevet som et dataprogram, i et egenutviklet dataspråk, oppnådde en den fleksibiliteten som krevdes. Denne innovative forskningen ble presentert i en rekke vitenskapelige artikler. Den ga også grunnlaget for å utvikle et datasystem for en bedrift i fylket. Dette systemet har vært i bruk i mer enn 10 år.

Per var pragmatisk. Han sa at en av fordelene med å jobbe på høgskolen var at ”han ledet ingen og ingen ledet han”. Det hindret ham likevel ikke å ta på seg lederoppgaver. I mange virksomheter, kanskje spesielt det offentlige, er det ikke uvanlig at de vanskelige sakene blir lagt til side. Det gjorde ikke Per. Han var ikke redd for å gå inn i problematiske personalsaker. Når han fant løsning også på disse skyldtes det i stor grad at Per var høyst respektert i hele organisasjonen.

Per var en lidenskapelig toppturentusiast lenge før dette ble populært. Han fikk da gleden av å kunne kjøre telemark eller randonee ned store fjellsider i urørt snø. Begeistringen for å kjøre på ski ga han videre til sine tre døtre. Det førte til mange dugnadstimer i Tusten. Konkurransene der ble noen av de første til å bruke datamaskiner for å registrere resultater. Programvaren hadde Per utviklet. Per og Turid hadde hytte i Folldal. Med både høst og vinterjakt gikk rypene der usikre tider i møte med Per og hans engelsksettere.

En av høgskolens viktige kulturbærere har gått bort.