Ekteparet Thea Beate Brevik og Muhunthan "Mudde" Navaratnam holdt onsdag kveld PopVit på Plassen om forebygging av limorhalskreft. Foto: Kelvin Prince Arthur

Slik forebygger du livmorhalskreft

HiMoldes Thea Beate Brevik og fastlege Muhunthan «Mudde» Navaratnam holdt nylig PopVit på Plassen om forebygging av limorshalskreft. Her oppsummerer Brevik den viktige informasjonen de ga publikum.

Av THEA BEATE BREVIK, førsteamanuensis

Livmorhalskreft kan forebygges og utryddes. I Norge har vi som mål å utrydde livmorhalskreft innen 17 år. Men det skjer ikke av seg selv. For å nå målet må mange vaksineres, screenes og testes med livmorhalsprøve. Onsdag kveld kom mange til biblioteket i Molde for å lære mer om dette.

Forebygging av livmorhalskreft

Kreft i livmorhalsen kommer av langvarig infeksjon med HPV (Humant Papillomavirus). HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden, og vi antar at 70-80% blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. Det er like mange menn som kvinner som blir smittet. De fleste merker ikke noe til infeksjonen, og infeksjonen går som oftest over av seg selv uten behandling i løpet av et halvt til to år. Hos noen utvikler HPV-infeksjonen seg til celleforandringer, som videre kan utvikle seg til kreft.

I dag vet vi at HPV-infeksjon øker risikoen for flere typer kreft hos både hos kvinner og menn: som kreft i livmorhals, penis, vagina, endetarm, hals/svelg og på kjønnslepper. Totalt kan rundt 650 krefttilfeller årlig skyldes HPV, hvor de fleste tilfeller er av livmorhalskreft.

Heldigvis er livmorhalskreft en av veldig få kreftsykdommer som vi vet hvordan vi kan forebygge og utrydde gjennom vaksinering og screening.

Alle kan ta HPV-vaksine

Alle jenter og gutter i 7. klassetrinn blir tilbydd HPV-vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er gratis. Jenter har fått tilbudet siden 2009 og guttene fra 2018. Norge har verdens høyeste vaksinasjonsdekning, hvor 9 av 10 takker ja til denne vaksinen. Vaksinen gis i 7. klasse fordi vaksinen har best effekt før man har debutert seksuelt – altså før man er smittet med HPV. Vaksinen gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV.

HPV-vaksinen har også god effekt for voksne. Mange land oppfordrer alle opp til 26 år å vaksinere seg. Den forebyggende effekten av HPV-vaksinen er best dokumentert for kvinner opp til 45 år, men det er vist god immunrepons av vaksinen hos 55 år gamle kvinner. I prinsippet er det ingen øvre aldersgrense. Det er like viktig for menn som for kvinner å vaksinere seg. HPV-vaksinen reduserer både egen risiko for å utvikle de HPV-relaterte kreftformene og den reduserer HPV-smitten i samfunnet. HPV-vaksinen kan ikke behandle en pågående infeksjon, men den beskytter mot ny infeksjon.

Screening

Alle kvinner mellom 25 til 69 år bør delta i Livmorhalsprogrammet og ta livmorhalsprøver regelmessig. Når det er tid for prøve, får man et brev med påminnelse fra Livmorhalsprogrammet, og man må selv bestille time til prøvetaking. De fleste tar prøven hos fastlegen. Alle som har livmor bør følge Livmorhalsprogrammet, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet. Det er viktig at man følger Livmorhalsprogrammet selv om man er HPV-vaksinert fordi vaksinen ikke beskytter mot alle typer av viruset.

Screening forhindrer hvert år over 700 kvinner fra å få kreft. Det største problemet i dag er ikke feiltolking av prøver, men at folk ikke tar livmorhalsprøver regelmessig. Fra 1. juli 2023 blir det en endring i Livmorhalsprogrammet. Da vil alle livmorhalsprøver bli analysert med en HPV-test. Hvis den er negativ, kan man vente 5 år med å ta ny prøve.

Dessverre er det mange kvinner som utsetter å ta livmorhalsprøve. De som ikke deltar i screening, får dessverre oftere påvist livmorhalskreft. Kreften er også kommer lengre (nettopp fordi den ikke gir noen symptom) og det blir dårligere prognose og mer bivirkninger etter behandling.

Ta livmorhalsprøve hvis du har symptomer

Det ble også snakket om viktigheten av å være på vakt på symptomer og teste seg utenom screening. Dette gjelder kvinner i alle aldre, også de under 25 år som ikke er en del av screeningprogrammet.

 Symptomer som kvinner må være obs på er:

  • Blodig og illeluktende utflod
  • Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet
  • Uregelmessig menstruasjon
  • Blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet
  • Smerter i underlivet, i magen og/eller i korsryggen

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft, men det er viktig å sjekke seg.

Kveldens “take home message”:

  • Vaksiner barna dine
  • Vurder HPV-vaksine til deg selv og partneren din
  • Følg Livmorhalsprogrammet – gå regelmessig til screening
  • Test deg hvis du har symptom
  • Ikke utsett livmorhalsprøven!!

Om oss:

Thea Brevik er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde og har en doktorgrad innen livmorhalsscreening. Under doktorgradsarbeidet var hun ett år på forskningsopphold ved verdens kreftforskningssenter (IARC).

Muhunthan (kalt Mudde) Navaratnam er spesialist i allmennmedisin. Han har 10 års erfaring som fastlege og arbeider nå ved Legekontoret Molde Brygge.