Fotoassistent og student Andrea Strand Barkve (t.v.) sjekker lydnivået til Elin Mordal før opptaket av intervjuet starter. Foto: Arild Waagbø

Takk til kollegar og studenter

Takk til kollegaer og studenter som har gitt meg tilliten og valgt meg som rektor ved Høgskolen i Molde.

Av ELIN MORDAL, førsteamanuensis

Det er både en ære og ikke minst et stort ansvar som jeg tar på meg med både stolthet og ydmykhet. Jeg gleder meg til å samarbeide med kollegaer og studenter. Det er dere som gjør Høgskolen i Molde til en unik institusjon.

Jeg ser fram til å være med på å videreutvikle Høgskolen i Molde som en pådriver for nye ideer og initiativer som bidrar til vekst og utvikling i samfunnet. Det viktigste framover blir å være en rektor som legger til rette for at høgskolen fortsetter å tilby etterspurte studietilbud og skape ny kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid.

Høgskolen besitter betydelig kompetanse på mange ulike fagområder, og sammen med våre omgivelser og partnere blir denne kunnskapen viktige bidrag til innovasjon, kompetansebygging og bærekraftig utvikling. Kunnskapen og kompetansen som utvikles her ved høgskolen må vi i samarbeid gjøre enda mer synlig og tilgjengelig for omverden.