Dag Erik Berg er førsteamanuensis ved HiMolde. Foto: Arild Waagbø

Rektorvalg og demokratisk debatt

Rektorvalget ved Høgskolen i Molde har vært gjennomført i to omganger. Mens det var en plenumsdebatt med de tre aktuelle kandidatene i første runde, var det ingen tilsvarende plenumsdebatt i andre og avgjørende runde, verken fysisk eller på nettet.

Av DAG ERIK BERG, førsteamanuensis

I hvilken grad er dette en god måte å organisere en demokratisk prosess med fornuftig meningsutveksling mellom de aktuelle kandidatene?

Som vanlig ansatt har jeg hatt privilegiet å kunne delta i et valg på egen rektor, og valget sto mellom to gode og konstruktive kandidater. Likevel var debatten i andre runde en forunderlig opplevelse. Kandidatene hadde riktignok publisert flere innlegg forut for første valgrunde på høgskolens nettavis, slik at vi hadde informasjon tilgjengelig der, i tillegg til et innlegg hver da første runde var over.

Likevel var andre valgrunde preget av fravær av en plenumsdebatt, skjønt det var enkelte innlegg på høgskolens nettavis og eposter til alle ansatte på høgskolen. Gruppe-epostene forholdt seg lite til hverandre, og synspunkter på epost handlet blant annet om etablerte tradisjoner ved høgskolen når det gjelder rektors deltakelse i møter.

Innleggene i høgskolens nettavis endte opp med å handle om i hvilken grad det – prinsipielt sett – skulle velges en ekstern eller intern kandidat. Det var mindre diskusjoner om hva visjonene for høgskolens fremtid og rolle på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå faktisk innebar, eller om campus og høgskolens mange spennende utfordringer internt. Her bør høgskolen tenke grundigere gjennom sin måte å forvalte en demokratisk meningsutveksling på.

Samtale og godt organiserte diskusjoner i plenum er en god måte å lære mer om kandidatene på likeverdig og åpen måte. De gamle grekerne hadde sitt marked (agora) der de diskuterte. Diskusjonene der var nok ikke perfekte, men det vil nok være bedre å møtes i plenum enn å hensette diskusjoner til uforutsigbare «svar-alle» eposter.

Det ble en klar vinner i valget, og høgskolen har nok fått en god rektor, men de to kandidatene og høgskolen hadde fortjent en bedre organisert demokratisk debatt.