Fra venstre: Mette Holand, Solbjørg Skiri, Monica Cassandra Andersen, Marit Bjørnstad, Jeanette Vorpen Unhjem, Renate Solheim, Vera Henriksen og Thea B. Brevik på lørdagens Kvinnehelsekonferanse på rådhuset i Molde. Foto: Kristina Westad

Moldes første Kvinnehelsekonferanse

Lørdag ble det invitert til Kvinnehelsekonferanse på rådhuset i Molde. Hele 130 damer møtte opp.

Marit Bjørnstad (f.v.), Mette Holand og Helga Sølvi Hole. Foto: Kristina Westad

Med Sanitetskvinnene i spissen ble det holdt foredrag av bl.a. førsteamanuensene Thea B. Brevik, og Jeanette Varpen Unhjem ved Høgskolen i Molde.

Leder for Molde Sanitetsforening, Mette Holand åpner konferansen med å fortelle om historien til Norske Kvinners Sanitetsforening, samt tiltak de har jobbet for i en årrekke. Noen av disse tiltakene er utarbeidingen av mer kjønns- og kvinnehelseperspektiv i helseprofesjonsutdanningene, mer penger til offentlig forskning på kvinnehelse, flere og styrkede offentlige vulvaklinikker etc.

NKS ble grunnlagt og ledet av Fredrikke Marie Qvam fra 1896-1933, og ble i utgangspunktet etablert i tilfellet det ble krig med Sverige, for å utruste Norge med sanitetsutstyr. Fredrikke var en av Norges mest innflytelsesrike politiske lobbyister og ble omtalt som «Korridorenes Dronning».

Marit Bjørnstad. Foto: Kristina Westad

Leder for landsstyret i Norske Kvinners Sanitetsforening, Marit Bjørnstad, snakket om at det er generelt lite kunnskap om kvinnehelse. Dette grunnet kvinners tidligere manglende grad av utdanning. Man er avhengig av politikeres tilrettelegging for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Kvinner må ofte være mer aktive overfor helsevesenet og følge med selv for å ta ansvar for egen helse.

Du kan lese mer om Sanitetskvinnene her.

Thea B. Brevik (f.v.) og Mette Holand. Foto: Kristina Westad

Videre i programmet snakket Thea B. Brevik om forebygging av livmorhalskreft. Hun forteller om Humant Papillomavirus (HPV) som forstadiet til celleforandringer og livmorhalskreft. 7 av 10 kvinner får påvist HPV i løpet av livet. Viruset kan ligge latent i kroppen samtidig som det er smittsomt.

Vi vet godt hvordan vi kan utrydde HPV og livmorhalskreft. Jenter født 1997 eller senere får gratis vaksine og hele 9 av 10 takker ja. Ingen fra 97-kullet har utviklet livmorhalskreft! For oss andre må vi bla opp 5 000 kr for totalt tre injeksjoner. Horribelt, sa Brevik.

Thea B. Brevik. Foto: Kristina Westad

426 millioner kreves av Norge for å bekjempe HPV. Dette vil bidra til å avlaste helsetjenesten da kreftbehandling er mye mer krevende og ressursbelastende. Screeningprogrammet gir oss innkalling hvert tredje år fra vi fyller 35 år til vi blir pensjonister. Undersøkelsen tar 30 sekunder og kan forhindre sterilisering og død.

Sjekk deg, vaksiner deg, barna og eventuell partner, gå på regelmessig screening og ikke utsett livmorhalsprøven!

Thea B. Brevik (f.v.) og Vera Henriksen. Foto: Kristina Westad

Thea inviterte journalist Vera Henriksen opp på scenen. De vil normalisere det å snakke om livmorhalskreft i offentligheten, samtidig som at den generelle frykten rundt livmorhalsundersøkelser skal forsvinne. Henriksen snakket om sin erfaring med livmorhalskreft, og hvordan det kan forandre et menneske både fysisk og psykisk.

Du kan lytte til podcasten til Henriksen «Hør på Henne» HER.

Stående applaus og blomster utdelt til alle foredragsholdere. Foto: Kristina Westad

Fastlege Monica Cassandra Andersen og gynekolog Solbjørg Skiri snakket om hvorfor kvinner kvir seg for å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse. Det er en intim opplevelse og ofte litt ekkel og ubehagelig. Noen sliter med traumatiske opplevelser fra tidligere fødsler eller undersøkelser, samtidig har kvinner mange andre ansvarsområder som gjør at de velger å utsette avtaler med helsevesenet.

Mette Holand (f.v.), Monica Cassandra Andersen og Solbjørg Skiri. Foto: Kristina Westad

Lokalpolitiker og gründer Renate Solheim (H) kom med råd og snakket om sine erfaringer med endometriose. Endometriose er ofte arvelig, men kan også oppstå ved kronisk betennelse. Hun fant at endring i matvaner dempet betennelsen, spesifikt for henne ble det å kutte ut egg og gluten.

Mette Holand (f.v.) og Renate Solheim. Foto: Kristina Westad

Menn blir ofte tatt mer på alvor av helsevesenet, mens vi kvinner blir bedt om å ta en Paracet eller Ibux, fortalte Solheim.

Jeanette Varpen Unhjem (f.v.) og Mette Holand. Foto: Kristina Westad

Jeanette Vorpen Unhjem er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Hun holdt foredrag om kvinnehelse og arbeidsliv. Kvinners helsekonsekvenser ødelegger ofte for muligheten til å delta i arbeidslivet.

Jeanette Varpen Unhjem. Foto: Kristina Westad

Det ikke bør være 50/50 foreldrepermisjon fordelt mellom mor og far da det på mange måter diskriminerer kvinner. Mor må tilbake på jobb mens hun fortsatt ammer, fortalte Unhjem.

Dette har resultert i at 48% av mødre i 2021 tok ulønnet permisjon. Vi føder barn senere enn før, og jo eldre mødrene er desto mer øker faren for komplikasjoner.

Jeanette Varpen Unhjem. Foto: Kristina Westad

Depresjon, langvarig sykefravær, muskel- og skjelettplager, luftveislidelser og flere uspesifiserte lidelser gjør det ofte veldig utfordrende å komme tilbake i arbeid etter kun 7 måneder.

Jeanette kom med flere anbefalinger til lesestoff i løpet av sitt foredrag. Noen av disse finner du i lenkene under:

NOU – Den store forskjellen
SSB – Kvinners liv og helse siste 20 år
Liv Bjørnhaug Johansen – Diagnose: Kvinne