Alex Krumer er professor ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Alex Krumer i Subjekt: Ingen tjener på akademisk boikott av Israel

«Jeg er også redd, men jeg kan ikke velge taushet.» skriver HiMolde-professor Alex Krumer i et debattinnlegg i Subjekt. Krumer argumenterer mot akademisk boikott av Israel.

Krumer, som er fra Israel, fikk i dag innlegget «Akademisk boikott av Israel er lite gjennomtenkt» publisert i avisa Subjekt.

I innlegget skriver Krumer blant annet :

«Men fra 7. oktober skjedde det et skifte: Livet for norske jøder ble vanskeligere. Mye vanskeligere. Også for meg.

Antisemittiske hendelser er blitt hyppigere, og en fersk rapport viser at norske jøder ikke er klare til å delta i debatter om Israel-Palestina-konflikten, rett og slett fordi de er redde.

Jeg er også redd, men jeg kan ikke velge taushet.»

Krumer skriver videre at det allerede pågår en stille akademisk boikott mot Israel:

«Siden 7. oktober har det foregått en stille boikott av israelske forskere uten sidestykke. Denne boikotten gjenspeiles i avlyste invitasjoner til felles konferanser, avvisning av artikler for publisering, avslag på søknader om stipend til israelske forskere og mye mer.»