Førsteamanuensis Heidi Hogset (t.v.) presenterte seg som «litt mer endringsvillig» enn sittende rektor Hallgeir Gammelsæter (t.h.) i forhold til strukturprosessen i UH-sektoren da hun stilte som motkandidat i årets rektorvalg. Foto: Arild J. Waagbø

Gratulerer med valget Hallgeir og Solfrid!

Jeg vil gratulere vinnerne av gårsdagens rektor- og prorektorvalg, og ønske dem lykke til med de neste fire årene.

Av HEIDI HOGSET, førsteamanuensis ved HiMolde

Det vil bli en utfordrende periode å inneha nettopp disse vervene. Resultatet av rektorvalget ble omtrent slik jeg forventet, men jeg må innrømme at jeg syns marginen var litt unødvendig klar. Det hadde holdt å vinne med 3-4 ganger som mange stemmer som motkandidaten. Resultatet ble nesten 5 ganger så mange (vektede) stemmer til Hallgeir som til meg.

Da jeg lot meg overtale til å stille, visste jeg at dette var en relativt sikker måte å dumme seg ut på. Men skulle Hallgeir få en motkandidat, måtte noen være villig til å ta sjansen på det, og jeg kom til at jeg tåler såpass. Så fikk hele høgskolen et ordentlig valg. Jeg ser Hallgeir gir meg skryt for å ha vært sporty. Det takker jeg for. Og så takker jeg selvsagt alle dem som stemte på meg. Dessuten fortjener Morten Svindland en særlig takk for å gidde å engasjere seg i dette valget selv om han for tiden befinner seg i Kina. Det hadde jeg neppe gjort selv i samme situasjon.

Det klare valgresultatet er en sterk tillitserklæring til Hallgeir, og gir ham et mandat til å fortsette den linjen han allerede har lagt seg på, særlig i struktursaken. Likevel har jeg tro på at både han og Solfrid vil sette pris på at både ansatte og studenter fortsetter å gi uttrykk for våre meninger, både om denne og andre saker, også om det skulle avsløre uenighet iblant oss. Eller kanskje særlig da.

  • Morten Svindland

    For det første så må jeg bare si til deg Heidi: Du har ikke dummet deg ut! Det at du stiller og gjør noe som kun et fåtall tør, viser at du er modig. Nominasjonskomiteen har selvsagt forespurt flere fagansatte om å stille som rektorkandidat, og når du som eneste velger å stille for å sørge for et valg på tross av at du «vet» du kommer til å tape, står det stor respekt av. Det skal tross alt veldig mye til å vinne et valg mot en kandidat som allerede innehar vervet, så jeg tror ikke du skal tenke så mye på det at forskjellen ble såpass stor. For å respondere på det du skriver så har kanskje det at jeg engasjerte meg sammenheng med at jeg i utgangspunktet er en engasjert person, men først og fremst fordi jeg ønsket høy valgdeltakelse blant det som faktisk er den viktigste velgergruppen ved høgskolen (i hvert fall ut i fra samfunnsoppdraget), nemlig studentene. Oppfordringen om å bruke stemmeretten ble formidlet gjennom Panorama, Facebook og per mail til alle studenter så da er det selvsagt synd at kun 3 % av dem stemte. Da har vi kanskje et demokratisk problem ved at en har så lav interesse og valgoppslutning blant dem – men det hører nok hjemme i en annen diskusjon. Til slutt, gratulerer og takk Heidi for at du våget å stille!