Olav Gjerland, banksjef i Sparebank 1 SMN, på HiMolde-allmøte om høgskoleallianse. Foto: Arild J. Waagbø

– Har spart millioner i alliansen

På et allmøte onsdag der en høgskoleallianse mellom Molde, Lillehammer og Volda sto på dagsorden, kunne banksjef Olav Gjerland fortelle at Sparebank 1 Alliansen har høstet betydelige stordriftsfordeler siden starten i 1996.

– Sparebank 1-alliansen ble til i 1996. Den ble dannet av banker som så at de var for små hver for seg, men som likevel ønsket å beholde sin selvstendighet og autonomi, sa Olav Gjerland, banksjef i Sparebank 1 SMN, og pekte på at dette ønsket om lokalt og regionalt selvstyre også deles av mange norske høgskoler.

Gjerland sa at stordriftsfordelene i alliansen særlig hadde gjort seg gjeldende på IT- og mobilløsninger, kompetanseheving og innkjøp.

– Bankene har spart millioner i alliansen. Det er sikkert snakk om 100 millioner, sa Gjerland.

Gjerland sa at Sparebank 1 Alliansen, som med 7000 ansatte er landets nest største bankgruppering,  er med på å gjøre alliansebankene mer attraktive i forhold til rekruttering. Og ikke minst er bankene blitt mer synlige  på grunn av felles markedsføring. I tillegg til teknologiske løsninger leverer alliansen ogsp produkter som fond og forsikring til alliansebankene.

– Det er ikke uproblematisk for bankene i alliansen å forlate den når man først har lagt så mange egg i en kurv, sa Gjerland.

HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter sa at Gjerlands korte foredrag hadde til hensikt å sette i gang tankerprosesser hos allmøtedeltagerne i forhold til allianseforhandlingene som er i gang mellom høgskolene i Molde, Lillehammer og Volda.

– Det handler om å handle mens vi fortsatt har frihet. Det er vårt eget styre som har ansvaret for driften av Høgskolen i Molde, så vi trenger ikke å vente på verken Storting eller regjering. Som allianse vil vi stå sterkere om flere høgskoler blir med, Jeg tror en allianse særlig kan være attraktivt for de andre statlige vitenskapelig høgskolene. Det viktig at man forstår at en allianse ikke betyr at vi skal smelte sammen med Lillehammer og Volda, sa Gammelsæter.

LES MER: – Alliansen vil bevare og styrke den regionale rollen

Kai Olsen, profilert informatikkprofessor ved HiMolde, pekte på at bankene sto overfor store utfordringer knyttet til nettbankdrift da Sparebank 1-alliansen så dagens lys i 1996. Han innrømmet at han ser pessimistisk på strukturprosessen i UH-sektoren.

– Med Ålesund innenfor NTNU-systemet vil strukturendringer i Ålesund være en intern NTNU-sak. Politikerne slipper da å være vitne til fakkeltog, sa Olsen.

Prorektor Kjetil Kåre Haugen trakk fram at HiMoldeX-satsingen – åpne videoforelesninger – kan rulles ut blant partnerne i en høgskoleallianse.

– Da kan allianseskolene bli synlige internasjonalt, sa Haugen.

Gammelsæter varslet på slutten av allmøtet at det nå settes i gang en strategiprosess ved HiMolde.