Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Nest dårligst i landet på studenttilfredshet

I 2015 var det bare studentene ved Høgskolen i Nesna som i mindre grad enn HiMolde-studentene «alt i alt» var tilfredse med studieprogammet de går på.

HiMolde kommer ikke heldig ut på studenttilfredshet på NOKUTs Studiebarometer for 2015 som ble offentliggjort i dag.  På spørsmål om de er «ikke enig» eller «helt enig» på en skala fra 1 til 5 i påstanden «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», så gir moldestudentene 3,7 poeng, skriver Dagens Næringsliv.

Høgskolen i Nesna, som er en del av Nord universitet fra januar i år, fikk i følge avisen 3,6 poeng på dette spørsmålet av sine studenter. Høgskolene i Ålesund, Buskerud/Vestfold og Stord/Haugesund får alle tre 3,9 poeng av sine studenter, og scorer med tredje dårligst blant norske UH-institusjoner på «alt i alt»-tilfredshet med studieprogrammet.

LES MER: Mest fornøyd med juss og administrasjon

Gjennomsnittskarakteren for 58 utdanningsinstitusjoner gitt av  60 000 studenter er 4,1 poeng.

– Jeg er ikke fornøyd med dette resultatet. Vi må se om vi kan gjøre undervisningen vår bedre. Men det er ikke sånn at studentene våre er veldig misfornøyde. Selv om det ikke er store forskjellen på våre tall og tallene ved andre UH-institusjoner, så skal vi jobbe knallhardt for å øke studentenes tilfredshet, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter.

Han opplyser at det er innført obligatorisk oppmøte på sykepleiestudiet har slått uheldig ut på tilfredsheten i år, men at karakterene på studiet har blitt bedre. Han peker også på at Sport Management-studiene får barometermålingen i et semester der de har mange økadm-fag, noe som gir utslag på resultatet.

«Alt i alt»-tilfredshet på heltidsstudier ved HiMolde i 2015:

Bachelor i vernepleie 4,6

Master i logistikk 4,1

Bachelor i juss og administrasjon 4,0

Bachelor i regnskap og revisjon 4,0

Bachelor i logistikk og SCM 3,8

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse 3,8

Bachelor i sykepleie 3,7 (3,8 ved HiÅlesund)

Bachelor i økonomi og administrasjon 3,7

Bachelor i petoleumslogistikk 3,3

Bachelor i Sport Management 3,1 (4,4 ved HiLillehammer)

Master i Sport Management 3,1

Én kommentar til “Nest dårligst i landet på studenttilfredshet”

Det er stengt for kommentarer.