Odd Tore FInnøy, adm. dir. i Brunvoll AS og styreleder i iKuben og Molde Kunnskapspark, er en av ti lokale toppledere som ønsker fusjon mellom HiMolde og NTNU. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Brev fra ti toppledere til høgskolestyret – vil ha fusjon med NTNU

Ti toppledere i næringslivet i molderegionen sendte i dag et brev til styret ved HiMolde der de skriver at høgskolen ikke bør stå alene, men gjøre som HiÅlesund og fusjonere med NTNU.

Panoram gjengir her brevet fra Kristoffer B. Jenssen, Odd Tore Finnøy, Rune E. Marthinussen, Terje Korsnes, Børge Gjeldvik, Stein Berg Oshaug, Lars Stenerud, Gunnar Gjeldvik, Richard Myhre og Vebjørn Heggdal til HiMolde-styret i sin helhet:

 

Styret ved Høgskolen i Molde

v/ styreleder

Molde, 9. februar 2016

Høgskolen i Molde og NTNU – en fremtidsrettet løsning

Høgskolen i Moldes betydning for næringslivet

Høgskolen i Molde er en sentral medspiller for bedriftene i det regionale næringslivet i Romsdal. Høgskolen er tilbyder av viktig kompetanse innen flere fagdisipliner, med logistikk som spydspiss, og leverer velkvalifiserte kandidater til regionalt næringsliv og offentlige institusjoner. Høgskolen i Molde sitt eksterne samarbeid har hatt en svært positiv utvikling, som i den senere tid har gitt flere felles prosjekter for å sikre innovasjonsevne og konkurransekraft. Flere av disse involverer samarbeid mellom forskere fra fagmiljøene i Molde og Trondheim. Molde Campus, med Høgskolen i Molde, Møreforsking, Kunnskapsparken og iKuben, har utviklet seg til å bli et kraftsentrum for innovasjon og utvikling. Det siste tilskuddet er innovasjonslaben «ProtoMore», som ble besøkt av statsministeren denne uken.

Strukturendringer innen høyere utdanning

Det siste året har det skjedd store endringer i universitets- og høgskolesektoren i Norge. Regjeringens fokus på økt kvalitet innenfor høyere utdanning og forskning mener vi er viktig. Gjentatte signaler fra Kunnskapsdepartementet har ført til at de fleste utdanningsinstitusjonene har valgt å slå seg sammen til større enheter. I vår region ble kartet endret da NTNU i fjor vedtok å fusjonere med Høgskolene i Ålesund og Gjøvik. I disse prosessene har Høgskolen i Molde hatt en primær strategi om å stå alene, og i følge forrige ukes oppslag i Romsdals Budstikke kan dette virke som en fortsatt ønsket strategi. Dette mener vi er en uheldig og lite fremtidsrettet utvikling.

Se til NTNU

I det nye landskapet innen høyere utdanning vil strategien om å stå alene ikke bidra til å styrke regionalt næringslivs behov for kompetanse på høyt nivå. Mange bedrifter og institusjoner i Romsdal har allerede et samarbeid med NTNU, og vi ønsker at Høgskolen i Molde inkluderes tettere i dette.  Vi mener derfor at NTNU bør være den naturlige fusjonspartneren for Høgskolen.

LES MER: Slå sammen Høgskolen i Molde med NTNU

LES MER: Hvor går (står) Høgskolen i Molde?

LES MER: Kunne det vært en idé å spørre oss?

I tillegg til vitenskapelig kvalitet på undervisning og forskning, skal en utdanningsinstitusjon bedømmes etter regional betydning. En fusjon med NTNU vil være en viktig faktor for ytterligere å øke Høgskolen i Molde sin betydning for det regionale næringslivet. Vi registrerer blant annet hva som er i ferd med å skje i Ålesund etter at Høgskolen der ble en del av NTNU. I samarbeid med verdensledende bedrifter satses det nå betydelig på forskning og utvikling, og interessen for skolen er økende. Dette gir også studentene bedre tilgang på relevante prosjekter og et spennende, jobbrettet løp i utdanningen sin.

Vi forutsetter at også Høgskolen i Molde kan fortsette å være tett på næringslivet for å styrke regional verdiskaping, og bidra til å løse de utfordringene vi står overfor.  Vi vil derfor oppfordre styre og ledelse ved Høgskolen i Molde til å utforske mulighetene for å bli en del av den pågående fusjonsprosessen ved NTNU. Sett i lys av det høye akademiske nivået som Høgskolen i Molde innehar, vil dette etter vår mening også styrke aktuelle fagmiljø ved NTNU, og det vil skape grunnlag for ytterligere samarbeid mellom akademia og næringsliv.

 

Med vennlig hilsen

 

Kristoffer B. Jenssen

Adm. dir. PREZIOSO Linjebygg AS

 

Odd Tore Finnøy

Adm. dir. Brunvoll AS

Rune E. Marthinussen

Adm. dir. Glamox AS

 

Terje Korsnes

Direktør NOV Rig Systems

Børge Gjeldvik

Adm. dir. Axess AS

 

Stein Berg Oshaug

Adm. dir. Oshaug Metall AS

Lars Stenerud

Adm. dir. Plasto AS

 

Gunnar Gjeldvik

Adm. dir. Alpa AS

Richard Myhre

Adm. dir. Axtech AS

 

Vebjørn Heggdal

Adm. dir. Axbit AS

 

Kopi sendt:

Romsdals Budstikke

Panorama