Et samarbeid mellom NTNU (bildet) og Høgskolen i Molde være berikende begge veier, skriver flere fagansatte ved HiMoldes Avdeling for helse- og sosialfag. Foto: Eirik Refsdal (CC BY 2.0)

Stå helt alene – eller delta med faglig utvikling i det nye utdannings- og forskningsterrenget?

Vi som har arbeidet innenfor det helsefaglige område, om det har vært med direkte pasientnære kontakter eller på utdanningsinstitusjoner, har i en lang yrkeskarriere levd med fusjoner.

Av ELSE JØRGENSEN, ELSE LYKKESLET, RAGNHILD MICHALSEN, KARI WESTAD HAUGE og AUD ORØY

Noen fusjoner har vi sett på som vellykkede og andre som ikke vellykkede.  Noen har «gått seg til», selv om det har kostet til dels mye for miljøer eller enkeltpersoner. Vi er nå igjen inne i prosesser som vi mer eller mindre ikke har innflytelse på. Mange har den oppfatningen at en er kommet i en situasjon hvor det ikke lengere er tid for en vente og se holdning.

Høgskolestyret ved Høgskolen i Molde sitt vedtak vil helt klart, som en av styremedlemmene sa, innebære sondering om fusjon med NTNU. Uansett handler det nå om å se og gripe de positive muligheter som kan ligge i det nye utdanningsterrenget. For mange av oss har den siste tiden vært som å vandre i uklart og skiftende terreng. Mye klarere ble det når Marianne Aasen (Ap) i Romsdal Budstikker 18. februar skrev at «en vurderer å droppe Høgskolene». Da vil kanskje et samarbeid mellom små høgskoler, eller å stå alene, bare være en blindvei. Det kan se ut til at en slik politikk allerede er under utvikling og at dette er en viktig diskusjon det politiske miljø i Norge må ta. Så kan en være enig eller uenig, men de politiske signaler er nå veldig tydelige, så la oss her forholde oss til det.

LES MER: Omkampen

Det er ikke noe som skulle tilsi at Høgskolen i Molde er en dårlig samarbeidspartner for NTNU (inklusiv NTNUs nyeste samarbeidspartnere). Dette skriver også Max Ingar Mørk, førsteamanuensis ved NTNU Ålesund i Romsdals Budstikke 18. februar. Han påpeker at Molde har et anerkjent fagmiljø blant annet innenfor helsefag og logistikk. Et sterkt fagmiljø ved en liten høgskole har sammen med et tilsvarende miljø i Volda fått godkjent en PhD i kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialfag. Dette er Helseregion Midt-Norges første tilbud i en helse- og sosialfaglig PhD, en sterk ressurs for regionens utdanningsinstitusjoner og helse- og sosialinstitusjoner.

Når det gjelder utdanningstilbudet i helse- og sosialfag på bachelor-, master- og PhD-nivå, kan et samarbeid mellom NTNU og Høgskolen i Molde være berikende begge veier.

NTNU har et meget sterkt medisinskfaglig miljø både innen forskning og utdanning. Helse- og sosialfag ved høgskolen i Molde har godt etablerte utdanninger på bachelor- og masternivå og et nytt spennende PhD-program, i tillegg til forskning på ulike helse- og sosialfaglige områder. Så her mener vi at det skulle ligge til rette for et godt samarbeid. Et viktig moment i et slik samarbeid vil også være det fremtidige behov for helse- og sosialarbeidere. Det er helt nødvendig å utdanne gode kandidater på alle nivå innenfor helse- og sosialfaglige. Høgskolen i Molde vil sammen med NTNU og tidligere Høgskolen i Sør Trøndelag, NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik stille sterkt i forhold til dette samfunnsoppdraget.

LES MER: Fusjon med NHH?

Vi ser ikke at vi vil ha det samme grunnlag for samarbeid med NHH, da dette innebærer å splitte Høgskolen mellom flere fusjonspartnere, slik Haugen og Olsen forslår. Dette vil svekke Molde campus, noe som er lite ønskelig både sett fra et politisk og regionalt ståsted.

Vi ser heller ikke at det å stå alene er noe alternativ. Alenegang har ikke lenger noen støtte i næringslivet og i de politiske miljøer i Møre- og Romsdalsregionen. Med dette alternativ vil vi ikke bare stå alene, men helt alene.

Eneste fornuftige alternativ for høgskolen er som vedtaket i styret sier: å sondere muligheten for å finne aktuelle samarbeidspartene. I så måte er NTNU en svært aktuell partner, på tross av at dette også vil medføre stor usikkerhet om hvilken innflytelse vi får på faglig utvikling i framtiden. NTNU vil kunne favne alle de faglige miljøene ved Høgskolen i Molde, og opprettholde en helhetlig campus.

–> Forfatterne av leserbrevet er fagansatte på Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

9 kommentarer til “Stå helt alene – eller delta med faglig utvikling i det nye utdannings- og forskningsterrenget?”

 1. Jag är förvånad över hur man kan referera till artiklar utan att kontrollera orginalkällan och kontexten. Det AP diskuterar är att ta bort titeln ”Høgskola” och låta samtliga kalla sig ”Universitet”. Det är en utveckling som pågått i flera länder, bla i Sverige där högskolorna får kalla sig universitet på engelska (exempelvis ”Jönköping University”). Om Aps förslag skulle gå igenom skulle exempelvis Molde högskola komma att heta ”Molde University”. Ap skriver inget om att lägga ner högskolor.
  http://khrono.no/samfunn/2016/02/ap-utvalg-hoyere-utdanning
  http://www.rbnett.no/nyheter/2016/02/17/Ap-vil-droppe-h%C3%B8gskolene-12170786.ece

  Ett beslut om fusion eller självständighet måste bygga på en ordentlig oberoende utredning. Författarna skriver att ”alenegang har ikke lenger noen støtte i næringslivet og i de politiske miljøer i Møre- og Romsdalsregion”. Hur kan vi veta det? Det är ett fåtal aktörer som uttalat sig i media, men vi kan inte utgå från att de representerar hela regionen. Inlägg från näringsliv, personal i Ålsesund (som varit fusionerat i mindre än 2 månader) mm kan ses som inspel i en debatt, men bör inte användas som fakta/information. Det har florerat liknande antaganden i andra debattartiklar i Panorama. Det är lätt att spekulationer bli sanningar.

  Jag efterlyser en ordentlig utredning på området där samtliga alternativ (inte bara fusion med NTNU) utreds så vi vet vad som egentligen gäller. Det räcker inte med debattartiklar i Panorama.

  1. Se hva statssekretær Haugstad sier: http://pahoyden.no/2016/02/er-skillet-mellom-universitet-og-hogskole-parodisk-eller-er-det-ikke-det Det er ingen politisk vilje til å konvertere oss til Universitet. Skal vi ha universitetsstatus må vi fusjonere. Det gjør stort sett alle andre høgskolen. Vår primære utfordring blir å tiltrekke oss studenter med begrensede fullmakter til å forme attraktive utdanningsprogram (pga. innskjerpede kvalitetskrav) i konkurranse med de store universitetene, hvorav ett rett utenfor døra.

 2. En liten kommentar til et innlegg som etter min mening viser en god analyse av situasjonen: Dersom det blir fusjon vil Molde Campus uansett bli splittet – både faglig og administrativt. Selv om alle avdelingene går til samme universitet vil vi havne i forskjellige fakulteter. Da vil det ha lite å si om noen avdelinger kommer i fakulteter på andre institusjoner. Samarbeid kan vi fortsatt ha, men på samme måte som vi i dag samarbeider med andre institusjoner. Nærhet vil fortsatt være en styrke, men organisatorisk vil vi uansett bli splittet opp.

  1. Hmmm Lise, vi trenger da slett ikke å konvertere oss til universitet som du så sjarmerende uttrykker det. Vi er allerede universitet; eller vitenskapelig høgskole som det heter på norsk – specialized university på engelsk.

   1. Det har du rett i Kjetil, men vi er ikke et fullverdig universitet Jf. forslag til forskrift om kvalitet i høyere utdanning henger statusen som vitenskapelig høyskole i en meeget tynn tråd..

    1. Nå har det da aldri vært noe mål å bli fullverdig universitet Lise. Hvor tynn tråden er og kanskje viktigere hvor tynn tråden er for andre enn oss, kan vi helt sikkert diskutere.

     1. Nei, jeg har heller ikke sagt at det var målet, men Lisa tolket at det var dette AP ville gå inn for, jf. utspill i forrige uke. Det er denne tolkningen jeg mener er høyst diskutabel. Les forslaget til ny forskrift og vurder selv trådens tykkelse.

Det er stengt for kommentarer.