Adm. dir. Stein Berg Oshaug i Oshaug Metall AS. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Hva skulle du der, Hallgeir?

Etter at vi ti industriledere i Molderegionen hadde sendt vår oppfordring til styret ved Høgskolen i Molde og pekt på NTNU som den foretrukne fusjonspartneren sett fra vårt ståsted, fattet høgskolens styre sitt enstemmige vedtak forrige fredag om at man skulle sondere mulighetene for fusjon med NTNU.

Av STEIN BERG OSHUAG, adm. dir. Oshaug Metall AS

Jeg ble direkte glad og ikke så rent lite imponert når jeg hørte at man hadde fått i stand et møte med NTNU ved rektor Gunnar Bovim allerede sist fredag, kun en uke etter styrevedtaket. Stor ble derfor overraskelsen og ditto skuffelsen når vi etter møtet i Trondheim fikk høre at HIMs rektor i møtet hadde opplyst at logistikkmiljøet ved HiM ikke ønsket samarbeid med NTNU.  Hva var det da man dro til Trondheim for å møtes om?

Om jeg har forstått dette riktig hadde man da i forkant av det avtalte møtet med NTNUs rektor gjennomført et møte blant det akademiske personalet i logistikkavdelingen på Høgskolen og gjort seg opp en formening om at man ikke ønsket samarbeid med NTNU, men NHH istedenfor. Dette ble så framført som budskapet i Trondheim.

LES MER: Skal sondere mot NTNU

Det rant meg da i hu et minneverdig øyeblikk i Trondheim da tidligere rektor Torbjørn Digernes en gang bekreftet overfor meg at «ja, helt klart – det beste logistikkmiljøet i landet har dere ved Høgskolen i Molde» – «men innenfor veggene» slik han uttrykte det, i betydningen optimale produksjonssystemer, ville han påberope seg selv å ha den fremste akademiske kompetansen og miljøet i landet.

Da jeg i en periode fram til for 4-5 år siden satt som styreleder i Molde Næringsforum, var jeg samtidig initiativtaker til iKuben, som i dag er utviklet til en av de fremste kompetanseklyngene i Forskningsrådets, Innovasjon Norges og Sivas klyngeprogram. Utgangspunktet og motivasjonen for initiativet var at vi sammen skulle styrke Go’foten. Molde hadde allerede da fylkets høyeste arbeidsplassdekning med over 25% flere arbeidsplasser enn vi hadde arbeidstakere i kommunen. Samtidig var vi den klart største industrikommunen i Møre og Romsdal. Fra mitt ståsted i Molde Næringsforum fikk jeg et godt innblikk i mangfoldet av fantastisk dyktige personer og miljø av engasjerte mennesker rundt i de ulike bedriftene. Min tanke var – hva om vi fikk all denne kompetansen til å «kryssbestøve» hverandre. Hva om vi i samarbeid kunne bidra til å løfte hele kompetansemiljøet vårt! Hva kunne vi ikke da få til! Som de sier i Kina: «Når havet stiger løftes alle båtene.»

LES MER: Ti toppledere vil ha fusjon med NTNU 

iKuben ble en realitet ved at så mange av disse engasjerte menneskene sluttet opp om ideen om at vi sammen ville skape noe vi hadde tro på for gjensidig nytte. I dag består iKuben av 35 deltakerbedrifter fra hele Møre og Romsdal med til sammen om lag 4000 ansatte. Etter at iKuben fikk godkjenning som Arena-prosjekt for drøyt tre år siden har vi mellom iKubens deltakerbedrifter etablert til sammen elleve større forskningsprosjekt med et samlet budsjett på 213 mill kroner, hvorav 94 millioner er direkte støtte fra Forskningsrådet til regionen. Dette er forskningsmidler som tilflyter regionen og som er kommet i stand gjennom bedriftenes samarbeid i iKuben. Og ekstra spennende er det at bedrifter nå samarbeider nært og intenst med bedrifter de tidligere ikke hadde sett felles utfordringer og muligheter med. Og forskningspartnere sammen med bedriftene i samtlige av disse elleve FoU-prosjektene er i varierende konstellasjoner Høgskolen i Molde og Møreforskning Molde i samarbeid med NTNU og SINTEF i Trondheim og på Raufoss.

De akademiske strukturene i landet er sterkt påvirket av at grunnsteinen for høgere teknisk utdanning i kongeriket ble lagt på Gløshaugen i Trondheim i 1910. Siden den tid har noe av den sterkeste og mest innovative industrielle miljøet utviklet seg her på Møre. I utfordrende tider foran oss og med erkjennelsen av at innovasjoner framover i større grad enn noen gang må være forskningsbasert, var det med høyt håp og store forventninger jeg avventet nytt fra møtet i Trondheim.

Dette kunne være starten på en ny æra der vi med komplementære kompetanser styrker det samlede potensialet for verdiskaping på aksen Trondheim – Møre. Dette var blant mine sterke motivasjoner for å delta i oppfordringen til HiMs styre om å søke NTNU som fusjonspartner.

Jeg vet at dere på Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk som er deres fulle navn, fortsatt har en svært høy faglig anerkjennelse og status. Om vi sammen passer på å komme oss helt fram i skoene og fokuserer på våre styrker, er jeg overbevist om at vi i en vinn-vinn type symbiose vil utgjøre og skape de beste forutsetninger – maksimal giring på ingeniørspråket – for næringsutvikling i hele regionen.

Så hva med en ny tur til NTNU, Hallgeir?