Kai Olsen er professor i informatikk ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Mobbing?

Logistikk ved Høgskolen Molde vil ikke til NTNU.

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk ved HiMolde og UiB

En yngre , kvinnelig og midlertidig ansatt ved Høgskolen i Molde, Lise Lillebrygfjeld Halse, har skrevet et sjikanerende innlegg mot to eldre, mannlige professorer med lang erfaring fra både norske og utenlandske universiteter. Vi skal være glad for at det ikke er omvendt. Da skulle nok professorene vært nødt til å se seg om etter andre jobber.

I motsetning til Halse går jeg ut fra at alle som deltar i debatten om fremtiden til høgskolen er genuint opptatt av å få en god løsning, enten dette er fusjon med NTNU, NHH eller alenegang. Slik jeg ser det, er det argumenter for og mot alle alternativene. Så hvorfor tyr Halse til sjikane? Er det fordi jeg har forsøkt å fortelle at fortsatt alenegang krever at høgskolen må kunne levere resultater, ikke på høgskolenivå som før, men nå på universitetsnivå. Er det fordi jeg har forsøkt å få høgskolen til å innse at det ikke er noen fremtid i «business as usual». Selvfølgelig har jeg vært kritisk, det er dessverre nødvendig når en skal vekke opp en institusjon som er for makelig. Det er åpenbart at en i fremtiden må sette langt større krav både til ansatte og studenter, uansett endelig løsning.

Halse mener at det er feil når vi uttrykket at logistikkmiljøet vil til NHH i Universitetsavisa. Hun ser da bort fra et nylig avholdt allmøte for logistikk som enstemmig gikk for NHH. Hun ser bort fra en spørreundersøkelse der flertallet, seks av ti på avdelingene LOG og ØS, også går inn for NHH. Ikke så klart resultat som i allmøtet, men her var også stipendiatene med. Men det er ikke de som skal delta med entusiasme i en fusjon. Det er de vitenskapelige ansatte. I motsetning til rektor Bovim (Universitetsavisa-lenke), har Halse åpenbart ikke forstått dette.

Halse sitt argument er at styret ved høyskolen ser på «NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren». Med det mener hun at de seks professorene som var tilstede på allmøtet (av i alt ni) skal skifte mening. Så enkelt er det ikke i en akademisk institusjon. Selvfølgelig kan forutsetningene endre seg, men det krever argumentasjon. Så vidt jeg kan se har ikke styret engang forsøkt å fortelle hva som kan oppnås med en fusjon med NTNU, ei heller hvilke fordeler NTNU skulle ha av dette.

Nå har styret også sagt at en «ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen».  Det er dette som forteller Halse at NHH er ute av bildet. Vedtaket gjør også NTNU-alternativet lite realistisk. I dag er logistikk ved NTNU på to institutter ved to fakulteter. Her har styret altså sagt at en fusjon forutsetter at hele logistikkmiljøet i Molde blir samlet inn i et av disse instituttene, eventuelt at en får et eget institutt for logistikk i Molde. Ingen av disse løsningene er enkle å tilpasse den pågående fusjonsprosessen ved NTNU. Igjen viser jeg til hva rektor Bovim sier.

Det har blitt antydet at vi har vært illojale ved å videreføre debatten. Til det er det nok å vise til styrets vedtak. Åpenbart har dette en form med sin «mest aktuelle fusjonspartner» og «ønsker at høyskolen går samlet videre» (min utheving) som klart viser til en pågående prosess der det er rom for mange løsninger. Den prosessen må både ansatte ved høgskolen og NTNU kunne ha meninger om. Så får vi bare håpe at også Halse kan ha respekt for de som deltar i denne diskusjonen, enten det er rektor Bovim, undertegnede eller andre.

2 kommentarer til “Mobbing?”

  1. Mobbing og sjikane… Seriøst? Her tar du frem offerkortet vel kjapt professor Olsen. At det kan føles ubehagelig å bli konfrontrert med ditt og Kjetils utspill er en annen sak, men det er også prisen en av og til må betale for å delta i en offentlig diskusjon (som dere selv startet). Man kan faktisk snu på flisen og si at du selv bruker hersketeknikk i ditt eget innlegg, for tenk, hun er jo faktisk bare midlertidig ansatt. Hva får deg til å tro at alle stipendiater har stemt på NTNU som det foretrukne valget? Jeg vet om stipendiater som har en stor forkjærlighet overfor NHH og også stipendiater som ønsker alenegang. Om disse har stemt i spørreundersøkelsen eller ikke vet jeg ikke, men sannsynligheten er stor. Og du har kanskje fått med deg at professor Hervik har gått ut med støtte til fusjon med NTNU? Hvis jeg kun skulle tenkt ut i fra min egen og Logistikkavdelingens interesse så hadde NHH og NTNU vært vektet likt i mine øyne. Derimot gjorde hensynet til høgskolen som helhet at min stemme kun gikk til NTNU. Valgreglementet gir stipendiater rett til å stemme som en ansatt i rektorvalg (hvilket innebærer at deres stemme vektes likt som enhver professor), og det av en god grunn – kanskje ender én av dem opp med å erstatte din eller Kjetils stilling den dagen dere går av med pensjon.

  2. Jeg klipper fra tidligere kommentarfelt her i Panorama i Lises ytring om Professorer som forsøker å kuppe fusjonsprosesen ved vår høgskole. Tydeligvis er jeg nødt til å kommunisere ved hjelp av hakk i plata teknikk. «Det er sammensetningen «ytrings» teksten (Universitetsavisa) som inneholder elementer som negativt eller feilaktig karakteriserer interne forhold ved vår arbeidsplass satt i en Universitetsavisa/NTNU kontekst som kan ha konsekvenser for oss ansatte ved HiMolde. Man tukler ikke (som ansatt) uten videre med skolens omdømme.» «Mobbing»? Olsen/Haugen har satt seg selv i denne situasjon ettersom de som ansatte fritt går ut i media med uttalelser om sin arbeidsplass. I det private næringsliv, inkludert min tidl. arbeidsgiver BI har slik atferd fått konsekvenser for tilsettingsforholdet. Se: http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2005/06/22/reve-nekter-sending-a-undervise Denne saken pågikk mens jeg selv var stipendiat ved BI. Om Kai Olsen nå føler seg mobbet, så er det hans oppfatning, og andres følelser skal normalt respekteres. Men det er minst to i en relasjon. Jeg ble provosert, ikke av det han står for, det er for min del uproblematisk å stå for fusjon med NHH selv om jeg med min BI bakgrunn ser på dette som ganske komisk å opprette en NHH filial i småbyen Molde, sågar i «halve bygget». Vider har BI slike filialer som subsealiknende installasjoner med minimal faglig tilstedeværelse. NHH har liten erfaring med slikstruktur. De har vel en kursavd. i Oslo fortsatt? Men det er kommunikasjons måten som er problematisk for meg. Ikke intensjonen med innlegget. Jeg kunne allikevel godt tenke meg å jobbe for NHH, men jeg ser en rekke svakheter med den linja, som dere ser… Men det er ikke det saken dreier seg om nå. Vi går nå som samlet Høgskole inn noen meget utfordrende uker. Hardt spill (hardball) i media er det siste vi trenger. Dette dreier seg ikke om ytringsfrihet men lojalitet til arbeidsplass og kolleger i en utfordrende tid for oss som institusjon. Dette er mitt enkle innspill… Jeg håper vi får en god løsning i fusjonsprosessen (som kan ende opp med alenegang). Men slik som dette utvikler seg er det grunn til alvorlig bekymring. Jeg er av den oppfatning at Kai Olsen i dette bildet en destruktiv kraft ved vår Høgskole. Er kritikk av Olsen/Haugens handlemåte å karakterisere som mobbing? Eller heller er det jeg som er alvorlig redd for konsekvensene hans handlinger har for min arbeidssituasjon framover? Som en løsning på denne saken vil jeg forslå at Kai Olsen og Kjetil Haugen på neste allmøte redegjør for deres innlegg i Universitetsavisa og svarer på spørsmål fra medansatte.

    Så til slutt: Om allmøte i avd. logistikk 24.2.. Jeg også var til stede. Det var en sammensatt diskusjon.Ingen visste om noen av org, NTNU eller NHH ville «ha oss»… Jeg er ikke negativ til NHH, på ingen måte. Men ingen visste følgelig noe som helst om noen av alternativene, fusjon med NHH alt. fusjon med NTNU, ved å ha vært i kontakt med disse institusjonene. Jeg karakteriserte dette valget som som «å velge mellom to luftslott». Ingen motsa meg. Jeg satt i Kristiansund og deltok via Skype og opplevde heller ikke å få stemme. Det var hektisk mot slutten av allmøtet, folk stod på gangen, hørte jeg, og de på gangen ville inn på en etterfølgende møte. Jeg har ikke tillagt dette møtet til nå så stor vekt. Allmøte var satt i en heller tynn kontekst med svakt forarbeid. Det var vel egentlig ikke noe problem, jeg anså at det ble spurt om våre følelser i denne sak, rådgivende uttalse som skulle etterfølges med en skriftlig undersøkelse. Men ettersom Kai Olsen bruker dette allmøte for hva det er verd må jeg dessverre skuffe ham. Det bare å påpeke i den grad dette var en formell avstemning så skal den betraktes som ugyldig siden det var uregelmessigheter ved avstemningen. Jeg forventer (men er ikke sikker på) at Kai Olsen nå seriøst forholder seg til dette.

Det er stengt for kommentarer.