Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

Professorer med livlig fantasi

Professorene Kai Olsen og Kjetil Haugen har nylig et leserinnlegg i Forskerforum der de mer enn antyder at arbeidsmiljøundersøkelser er rigget slik at medarbeiderne ikke skal kunne kritisere ledelsen ved universiteter og høgskoler.

Av HALLGEIR GAMMELSÆTER, rektor ved HiMolde

Professorene viser til en undersøkelse de selv nylig har deltatt i ved Høgskolen i Molde, der det ikke var åpne svaralternativer som lot dem kritisere ledelsen.  Ved å henvise til en ikke angitt høgskole der ledelsen angivelig skal ha vært imot åpne spørsmål av frykt for kritiske kommentarer, antyder de at det samme har vært tilfelle ved egen institusjon.

Ved Høgskolen i Molde er det helt legitimt å kritisere ledelsen, noe også forfatterne av leserinnlegget har gjort, blant annet i Panorama. Dette tillates også på allmøter og i andre sammenhenger. Dette vet forfatterne.

LES MER: Molde-professorer refser medarbeiderundersøkelser

Når det gjelder den aktuelle arbeidsmiljøundersøkelsen har ikke ledelsen diskutert verken selve spørreskjemaet eller undersøkelsesopplegget ellers. Ledelsen har blitt informert om og støttet at det foretas en arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2016 (det foreligger for øvrig et styrevedtak om at slike undersøkelser skal gjøres hvert 3. år), men ledelsen har aldri uttrykt noen ønsker om hvordan den skal utformes.

Kanskje vi heller bør kritiseres fordi vi ikke har engasjert oss i utformingen?

Både tidligere og nå er det Høgskolen i Molde sin samarbeidspartner innenfor bedriftshelsetjenester som gjør slike undersøkelser for oss. Det er selvfølgelig legitimt å kritisere undersøkelsen, og rektor heller også mot at åpne svarfelt hadde vært å foretrekke. Slike undersøkelser sier sjelden hele sannheten, men de kan likevel danne et nyttig grunnlag for diskusjon og forbedring.

4 kommentarer til “Professorer med livlig fantasi”

  1. Rektor uten ansvar?

    I et innlegg på Forskerforum.no har vi vist til at medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført ved Høgskolen i Molde er faglig svak. Blant annet har vi kritisert denne for kun å ha faste svaralternativer, ingen spørsmål om sentrale områder som ledelse, styre og strategi. De som har fulgt med vil også se at det har vært en debatt om disse medarbeider¬undersøkelsene også ved andre høyskoler, som Høyskolen i Oslo og Akershus.

    Vi ser dette som en del av tankene omkring New Public Management der en ønsker mer strømlinjeformede institusjoner. Selvfølgelig har vi rett til å uttrykke oss, men det vi har påpekt er at denne retten kan være i fare. I så måte ser vi medarbeiderundersøkelsen som et eksempel på dette.

    Dersom en vil ha et mer sannferdig bilde av hva de ansatte mener inviterer en ikke de ansatte til å svare med ” Mye fungerer godt hos oss, og vi skal ikke ta i bruk medarbeider¬undersøkelsen for å avdekke alle feil og mangler.” Bare denne setningen alene fører til at vi ikke kan stole på de resultatene som kommer ut av undersøkelsen. Det burde en statsviter være klar over. Det nytter heller ikke å legge ansvaret på bedriftshelsetjenesten som utfører undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at innbydelsen til medarbeiderundersøkelse er undertegnet av Rektor Hallgeir Gammelsæter.

    1. Det er på sin plass å opplyse om den siterte setningen er formulert av BHT, og at hverken direktør eller rektor har formulert eller kvalitetssikret noe av følgeteksten til undersøkelsen.

  2. Om jeg hadde vært rektor ville jeg vært hoppende glad over professorer med livlig fantasi og kreativiteten inntakt. Det finnes dessverre mer nok eksempler på det motsatte. Nå vet jeg selvsagt at min tidligere nære medarbeider, nåværende rektor Hallgeir G. er helt enig i en slik påstand, så derfor kan jeg ikke annet enn å tolke overskriften i innlegget positivt. La meg derfor forsøke meg på en konstruktiv tilbakemelding: Om rektor heller mot at åpne svar-felt hadde vært å foretrekke er det kanskje ikke for sent å ta en tilleggsundersøkelse?

Det er stengt for kommentarer.