Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

Professorer med livlig fantasi

Professorene Kai Olsen og Kjetil Haugen har nylig et leserinnlegg i Forskerforum der de mer enn antyder at arbeidsmiljøundersøkelser er rigget slik at medarbeiderne ikke skal kunne kritisere ledelsen ved universiteter og høgskoler.

Av HALLGEIR GAMMELSÆTER, rektor ved HiMolde

Professorene viser til en undersøkelse de selv nylig har deltatt i ved Høgskolen i Molde, der det ikke var åpne svaralternativer som lot dem kritisere ledelsen.  Ved å henvise til en ikke angitt høgskole der ledelsen angivelig skal ha vært imot åpne spørsmål av frykt for kritiske kommentarer, antyder de at det samme har vært tilfelle ved egen institusjon.

Ved Høgskolen i Molde er det helt legitimt å kritisere ledelsen, noe også forfatterne av leserinnlegget har gjort, blant annet i Panorama. Dette tillates også på allmøter og i andre sammenhenger. Dette vet forfatterne.

LES MER: Molde-professorer refser medarbeiderundersøkelser

Når det gjelder den aktuelle arbeidsmiljøundersøkelsen har ikke ledelsen diskutert verken selve spørreskjemaet eller undersøkelsesopplegget ellers. Ledelsen har blitt informert om og støttet at det foretas en arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2016 (det foreligger for øvrig et styrevedtak om at slike undersøkelser skal gjøres hvert 3. år), men ledelsen har aldri uttrykt noen ønsker om hvordan den skal utformes.

Kanskje vi heller bør kritiseres fordi vi ikke har engasjert oss i utformingen?

Både tidligere og nå er det Høgskolen i Molde sin samarbeidspartner innenfor bedriftshelsetjenester som gjør slike undersøkelser for oss. Det er selvfølgelig legitimt å kritisere undersøkelsen, og rektor heller også mot at åpne svarfelt hadde vært å foretrekke. Slike undersøkelser sier sjelden hele sannheten, men de kan likevel danne et nyttig grunnlag for diskusjon og forbedring.