HiMolde-studentene i petroleumslogistikk i Kristiansund var høsten 2016 like tilfreds med studieprogrammet sitt som vernepleierstudentene i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Petlog-studentene er også godt fornøyde

I oppslaget i Panorama 7. februar om Studiebarometeretet 2016 står det at bachelor i petroleumslogistikk oppnådde verdien 3,6 på spørsmålet om overordnet tilfredshet («jeg er,alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på»).

Av OTTAR OHREN, tidligere dekan ved HiMolde

Jeg antar at Panorama har hentet sine tall fra portalen Studiebarometeret.no som viser denne verdien. Men i dette tilfelle er verdien beregnet på data fra både 2015 og 2016. NOKUT gjør dette for alle studieprogram som har fem eller færre svar i årets undersøkelse. Hensikten er å få et mer robust datagrunnlag for de tallene som presenteres i portalen. Datagrunnlaget er beskrevet under headingen til det enkelte studieprogram, men er nok ikke så veldig synlig.

Årets undersøkelse for bachelor i petroleumslogistikk gir verdien 4,4 på spørsmålet om overordnet tilfredshet. Selv om det er få respondenter (5 av i alt 13 studenter, dvs. en svarprosent på 38), viser undersøkelsen at petroleumslogistikkstudentene i år er svært godt fornøyd med studieprogrammet. Akkurat like godt fornøyde som vernepleiestudentene.

RELATERT: Vernepleiestudenter mest fornøyde ved HiMolde