Studenter hos Oshaug Metall fikk servert pizza og brus mens Stein Berg Olsen forteller om bedriften. Foto: Andreas Hustad
Studenter hos Oshaug Metall fikk servert pizza og brus mens Stein Berg Olsen forteller om bedriften. Foto: Andreas Hustad

Bedriftsbesøk: Oshaug Metall

Sist onsdag dro studenter fra HiMolde, og studieleder Olav Hauge til Oshaug Metall i Molde for å få se hvordan hverdagen deres er, og hvilke muligheter studentene har!

Stein Berg Oshaug er administrerende direktør på familieselskapet Oshaug Metall. Oshaug Metall er en tredjegenerasjons produksjonsbedrift sentralt i Molde som fabrikkerer propellkomponenter for skip i støpt NiAl-bronse. Produktene foretrekkes av verdens mest kjente propellprodusenter for de mest krevende propellinstallasjoner. Blant deres kunder finnes alle propellprodusenter i Skandinavia.

Stein har en tanke om at fremgang skapes ved samarbeid. Han var med å skape iKuben som bygger på Triple-Helix-modellen. Triple-Helix-modellen sier at den beste fremgangen skapes gjennom samarbeid mellom myndigheter, akademia og næringsliv.

«Vi heier på dere, og håper dere når ambisjonene deres!»
– Stein Berg Oshaug

Studentene møtte opp ved Oshaug Metall rundt lunsjtider onsdag. Oshaug Metall stilte opp med pizza og brus til sultne studenter. Mari Klokk Leite jobber som viseadministrerende direktør i Oshaug metall. Hun holdt en grundig presentasjon om firmaet. Oshaug Metall har i dag 30 ansatte og jobber med NiAl-bronse som er det mest foretrukne materialet innen propellinstallasjoner. De jobber med å utvikle nye produksjonsmetoder for å effektivisere fabrikkeringen av propeller.

Stein Berg Oshaug og Mari Klokk Leite tok godt i mot studentene fra HiMolde. Foto: Andreas Hustad
Stein Berg Oshaug og Mari Klokk Leite tok godt i mot studentene fra HiMolde. Foto: Andreas Hustad

Bedriften benytter seg av et egetutviklet ERP-system som er utviklet i tett samarbeid med professor Kai Olsen ved HiMolde. Han har vært en sentral støttespiller i utviklingsprosessen av Oshaug2000. Systemet fikk navnet etter utviklingsprosessen startet sent på 1990-tallet og milleniumskrisen sto som en «realitet». Kai Olsen er i dag en viktig konsulent for Oshaug for videreutvikling av systemet.

Oshaug Metall er i internasjonal sammenheng mest kjent for sin leveringspresisjon og lave feilproduksjon. I 2016 hadde de en varierende leveringsgrad fra 91% – 97%. De har satt seg mål om å ha 95% leveringsgrad. Oshaug Metall beskriver seg selv som en kompetanseleverandør som er tilgjengelig for kunde utviklingsprosjekter.

De har nå startet med et utviklingsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Det går ut på robotisert modellfri forming, noe som vil kutte ned på produksjons- og leveringstid for bedriften. Det er et samarbeid med NTNU, med professor Olav Egeland og PhD-kandidat Eirik Njåstad.

Geir Berg Oshaug er produksjonssjef for Oshaug Metall og viste studentene rundt på «gulvet». Produksjonsavdelingen drev å støpte en propell for Brunvoll da studentene kom.

Her blir NiAl-bronsen helt fra smelteovnen over i en fraktevogn før det helles over i støpeformen. Foto: Andreas Hustad
Her blir NiAl-bronsen helt fra smelteovnen over i en fraktevogn før det helles over i støpeformen. Foto: Andreas Hustad
Helling av NiAl-bronsen over i sandformen. Foto: Andreas Hustad
Helling av NiAl-bronsen over i sandformen. Foto: Andreas Hustad