Leserbrevforfatterne mener at nattklubben Kompagniets død aktualiserer kravet om at Moldestudentene får sitt eget hus. Arkivfoto: Andreas Hustad

Må HiMolde gi etter for et studenthus?

Nedleggelsen av Kompagniet representerer ikke bare enden på et studentkulturelt ikon, men også det som har vært en av moldestudentenes sterkeste støttespillere i Molde by.

Av KNUT HOFGAARD EIKRE, MARKUS LILLEHEIL og ODA HESTMARK, studenter

Kompagniet er et utested som for moldestudentene kan virke som har stått der i all tid, men torsdag meldte rbnett.no at Kompagniet legger ned, og det ble det klart at ikke alle ting varer evig.

I et studentperspektiv har Kompagniet representert stedet å være på onsdagene, der en får møtt artister fra det lokale og det internasjonale, og en iherdig samarbeidspartner for Smuget og Åpningsuka. Det skal ikke legges skjul på hvor viktig Kompagniet har vært for Moldes studentmiljø.

Vi må ikke være naive og late som at utelivets gang ikke har stor effekt på studentmiljøet, og studenter – samt ansatte – ved HiMolde bør gjøre seg opp tanker om hvor sårbart dette tapet kan gjøre utviklingen av studentmiljøet. En skal ikke lengre tilbake enn til Åpningsuka 2017 for å se hvilken volatilitet som Åpningsuka står overfor. Da Skyhøyt akutt gikk under midt i Uka, var det Kompagniet som stilte opp og tok på seg vertskapet. Og i forkant av dette hadde de allerede vært vertskap ved flere anledninger, med minimale kostnader.

Med bakgrunn i dette burde vi stille oss et spørsmål: er det på tide å gjøre som resten av skolene, og skaffe oss et studenthus?

For de av oss på høgskolen som har vært her en god stund, så virker nok ikke dette som en veldig radikal idé. Valhall, som det het, lå der hvor Protomore ligger i dag, og hadde et studenthus-preg ved seg. Lokalet var ikke stort eller høyteknologisk, men hadde følelsen av kultur og intimitet, nærmest som en naturlig aura. Atmosfæren minnet om studentpubene på NHH, der det er åpenbart at det er lokale av studenter og for studenter.

Dette er noe dagens alternativ ved HiMolde, Smuget, ikke kan matche. Smuget er et lokale for studenter, med en bar og møblement, men det kjennes ikke ut som en studentbar. Følelsen av eierskap, kultur og sjel en ønsker ved et lokale for studentersamfunnet, vil av natur ikke bo eller dyrkes i en kantine tilegnet HiMolde som arbeidsplass.

Å ha et eget studenthus for studentersamfunnet, er ikke bare et gode for utelivet og Åpningsuka, Sentralisering av lokaler for studentaktiviteter og utvalg kan by på de samme fordeler som det er å ha en egen «arbeidsplass». For ikke å nevne at for ansatte, så vel som studenter, er det sikkert lukrativt å slippe å møte eimen av helgens aktiviteter på mandag morgen, og å slippe drikkekulturen som nå dyrkes innomhus på HiMolde.

Å ikke ha dedikerte studenthus-/lokaler er ikke normen, men unntaket. Om HiMolde vil ha økende aktivitet og engasjement i studentmiljøet, kan en ikke ignorere autonomien, potensialet, tryggheten og kulturgrunnlaget som kommer med å ha et dedikert studenthus.

Det er ingen tvil om at det er et fantastisk frilutsliv å benytte seg av her i Molde, men du kan ikke bygge et studentmiljø på det. Å ignorere hvor sentral utelivsscenen og kulturen er for studentmiljøer, er å være naive, og om HiMolde virkeig vil stimulere et voksende studentmiljø, må en også stimulere utelivet.

Det er viktig å vise høgskolen at dette er noe som studentene vil ha, for ellers vil det ikke bli gjort. Studenter, og utvalg som Studenttinget og iStudent, burde gjøre seg hørt og virkelig ta opp kampen for et #NyeValhall, og vise at dette er en etterspørsel som det må gis etter for.