Førsteamanuensis Anolan Milanés - her fotografert på vesthjørnet av A-bygningen på Molde campus med både Hjertøya og Hjelvik i Rauma kommune i bakgrunnen - skal i høst lære 240 påmeldte IT-studenter dataprogramering. Foto: Arild J. Waagbø

Hun skal lære 240 nye IT-studenter å programmere

Man må jobbe hardt for å lære dataprogrammering, men deretter må man bli lat og la maskiner gjøre jobben.

Det mener Anolan Milanés, nyansatt førsteamanuensis i IT, som i høst overtar emnet Praktisk programmering (IBE151) etter HiMoldes profilerte IT-professor Kai. A. Olsen.

Olsen går av med pensjon 1. september.

Milanés blir med det høgskolens spydspiss i møte med ferske studenter på årsstudiet i IT og det nye bachelorprogrammet IT og digitalisering.

På årsstudiet i IT har 170 takket ja til studieplass – 140 nettstudenter og 30 på Molde campus. På bachelorprogrammet, som ikke er nettbasert,  har 70 studenter svart positivt på tilbudet.

Førsteamanuensis Anolan Milanés – her fotografert på vesthjørnet av A-bygningen på Molde campus med både Hjertøya og Hjelvik i Rauma kommune i bakgrunnen – skal i høst lære 240 påmeldte IT-studenter dataprogramering. Foto: Arild J. Waagbø

Milanés, som vokste opp i Havana på Cuba,  har en doktorgrad i IT fra The Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasil fra 2008. Etter det har hun undervist i grunnleggende programmering ved både Federal University of Minas Gerais og The Federal Center for Technological Education of Minas Gerais, begge i byen Belo Horizonte i Brasil.

Mens Olsen brukte VBA (Visual Basic for Applications) som programmeringsspråk i emnet, har Milanés valgt Python.

– Høynivå programmeringsspråk som Python er mest brukervennlige, og Python egner seg godt for logistikkfaget, sier Milanés.

Hun legger ikke skjul på at det krever mye innsats fra studenter å lære seg å programmere. Ved HiMolde har emnet de siste seks årene hatt en strykprosent på mellom 21 og 45 prosent for studenter som har kvalifisert seg til og møtt på eksamen.

LES MER: Bare én av fem sto på eksamen i programmering

– Du kan bare lære programmering ved hardt arbeid. Det er på mange måter et vakkert kurs, for etter å ha arbeidet hardt kommer du faglig opp på høyden. Og da kan du bli lat. For en programmer er det faktisk viktig å være lat, og la maskiner gjøre jobben, sier Milanés.

Hun sier at det arbeidskrevende emnet forutsetter en viss grad av modenhet av studenter som skal ta det, men slår fast følgende:

– De beste studentene vet hvorfor de er på et universitet.

Milanés vil holde tradisjonelle forelesninger på Molde campus – seks timer i uka, som vil bli gjort tilgjengelig på video for nettstudentene. For studentene på campus vil det også bli tilbudt fire timer med lærerassisterte programmeringsøvelser i uka.

Undervisningsspråket blir for første gang engelsk, noe som gjør at f. eks. Erasmus-studenter også kan følge det. IBE151 er også valgfag på en rekke studieprogrammer ved HiMolde.

Anolan Milanés har fartstid som postdoktor ved HiMolde fra 2011/12, og er nå midlertidig og administrativt ansatt ved høgskolen i seks måneder fra 1. august til 31. januar.

Førsteamanuensis Anolan Milanés deler kontor med professor Sebastian Urrutia (t.v.), som hun også er gift med. Urrutia er nyansatt som professor i logistikk med vekt på helselogistikk. Foto: Arild J. Waagbø