Rasmus Rasmussen er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto: Georg Panzer

Forskjell på skadefryd og rettferdig?

Anta at du må velge mellom alternativ A eller B. Alternativ A gir deg 100 kroner. Alternativ B gir deg 1000 kroner. Det er rimelig å anta at alle som foretrekker mer framfor mindre vil velge alternativ B.

Av RASMUS RASMUSSEN, førsteamanuensis

Du blir så gjort oppmerksom på at ditt valg også har konsekvenser for din nabo. Velger du A får han det samme som deg, 100 kroner. Velger du B får han 100 000 kroner, altså betraktelig mye mer enn deg.

Noen vil da ønske å gjøre om sin beslutning, og velger nå alternativ A. I akademisk språkbruk blir dette forklart med at alternativ A gir en mer rettferdig fordeling av godene, mens alternativ B oppfattes som blodig urettferdig. Man foretrekker altså ikke nødvendigvis mer framfor mindre, men en rettferdig fordeling. Andre vil forklare valg av A med at det medfører et selvvalgt tap på 900 i forhold til alternativ B, et tap som er til å leve med når naboen taper 99 000 mer, i dagligtale kalt skadefryd.

Å avsløre naboens konsekvenser ved ditt valg mellom A eller B er dermed et etisk dilemma. Hva om din nabo fikk 100 kroner uansett om du valgte A eller B? Ville du fortsatt være rettferdig og velge A, og dermed påføre deg selv et tap på 900, uten noen konsekvenser for naboen?

I siste liten blir det klart at du og naboen er blitt forvekslet. Hvis du velger alternativ B får du 100 000 kroner og naboen 1000 kroner. Vil du fortsatt være rettferdig og velge A, der begge får 100 kroner? Seriøst – tror du din nabo blir glad for at du påfører han et tap på 900?

Slike eksempler på hva som i dagligtale omtales som skadefryd finner man ukentlig i fylkets lokalaviser.

Her et eksempel fra «På tråden» i Romsdals Budstikke 19.02.2020: «MRF-aksjene. Nå står tidligere fylkesordfører fram og angrer på det naive salget av MRF-aksjene. Undres om det blir mulig å fastslå offisielt at salget i første rekke fikk flertall i fylkeskommunen fordi administrasjonskontoret låg og alltid hadde ligget i Molde. La det være klart at MRF-aksjene aldri hadde blitt til salgs om administrasjonskontoret hadde ligget i Ålesund! Kjøttvekta i søre luten ønsket å fjerne administrasjonen bort fra Molde. Styreformannen fra Hareid fikk gjennomført sitt ønske. Etterrettelig overvåker»

Inspirasjonen til mine skriblerier er imidlertid ikke hentet fra lokalavisene, men fra en TV-serie på NRK som er laget av BBC: «Matematikkens magi» og spesielt «Slik vinner du». Disse programmene kunne med fordel være en del av forkurset i matematikk, eller som diskusjonskvelder i regi av studentforeningen.

Interessant nok er en av konklusjonene at den strategien som på sikt gir best resultat er samarbeid. Hørte jeg noen neve clustersykehus?