Linda Anette Kornstad Nygård forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling om eldre menneskers proteininntak. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte doktorgrad om eldres proteininntak

Med suksess forsvarte Linda Anette Kornstad Nygård (43) i dag på sin doktorgradsavhandling om eldre menneskers inntak av proteiner.

I alt fire vitenskapelige artikler ligger til grunn for Nygårds avhandling, som hun forsvarte i en disputas på Molde campus i dag. Nygård gjennomførte en randomisert kontrollert studie for å undersøke om tilskudd av hydrolysert fiskeprotein har effekt på eldre menneskers muskelfunksjon og styrke.

Under dagens disputas fortalte Nygård at det hadde vært utfordrende å rekruttere deltakere til undersøkelsen, og at hun hadde brukt hele seks måneder på å rekruttere bare 16 personer. Rekrutteringsproblemene hadde som konsekvens at studien hennes undersøkte enn friskere populasjon enn det som var planlagt.

I alt 86 personer over 65 år deltok i undersøkelsen. Halvparten av deltakerne fikk et daglig tilskudd på tre gram hydrolysert fiskeprotein i opptil 12 måneder, mens de øvrige fikk placebo.

Resultatet av studien var negativt. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom deltagerne som fikk proteintilskudd og de som fikk placebo. Nygård fortalte at nesten halvparten av deltagerne i studien hadde toppscore på SPPB-testen (Short Physical Performance Battery), som blant annet måler balanse, gangshastighet og styrke. Årsaken var, sa Nygård, at de rekrutterte deltakerne var yngre og friskere enn deltakerne studien var planlagt for,

I sammendraget i avhandlingen skriver Nygård om dette: «Studien beskriver imidlertid viktige erfaringer hva gjelder valg av målemetoder, erfaringer som bør tas med i vurderingen av av design i fremtidige studier».

HiMoldes Anne Marie Mork Rokstad og Ingunn Mundal, samt Lisbeth Dahl ved Havforskningsinstituttet, veiledet Nygård underveis i doktorgradsutdanningen.

Se flere bilder fra disputasen på Panoramas Facebook-side.

Professorene Anne-Sofie Furberg (f.v.) og Jutta Dierekes var to av Nygårds opponenter under dagens disputas, videre ses dekan Heidi Haavardsen og Linda Anette Kornstad Nygård selv. Foto: Arild Waagbø