Onsdag 25. januar forsvarte Nina Pereira Kvadsheim sitt doktorgradsarbeid om sirkulær økonomi på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte avhandling om sirkulærøkonomi

Nina Pereira Kvadsheim (39) forsvarte sist uke sin monografi om sirkulærøkonomi på Molde campus og ble belønnet med en doktorgrad i logistikk.

Tittelen på på Kvadsheims avhandling er «Determining the Economic Viability of Circular Economy Business Models in Engineer-To-Order Context».

I avhandlingen har Kvadsheim blant annet to eksempelstudier av maritime bedrifters produksjon i molderegionen.

Kvadsheims forskerutdanning ved HiMolde var finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Professor Jan Emblemsvåg ved NTNU Ålesund var hovedveileder for Kvadsheim, mens HiMolde-professorene Svein Bråthen og Steinar Kristoffersen var hennes biveiledere.

Kvadsheim er ansatt som prosjektleder i iKuben, der hun særlig jobber med bærekrafig logistikk og sirkulkærøkonomi.

Nina Pereira Kvadsheims prøveforelesning hadde tittelen «Can manufacturing ever be sustainable?». Foto: Arild Waagbø
Fra prøveforelesningen Jvadsheim holdt i Frisch auditorium. Foto: Arild Waagbø
Professor Jan Emblemsvåg (foran t.h.) fra NTNU Ålesund var hovedveileder for Kvadsheim, mens HiMolde-professor Svein Bråthen (foran t.v.) var én av to biveiledere. Foto: Arild Waagbø
Mange fulgte med da Kvadsheim presenterte monografien sin på Molde campus. Til høyre på andre rekke ses HiMoldes rektor, professor Steinar Kristoffersen. Han var også biveileder for Kvadsheim underveis i forskerutdanningen. Foto: Arild Waagbø
Bedømmelseskomiteen i aksjon da Kvadsheim forsvarte doktorgradsarbeidet sitt: Fra venstre ses professor Ber Bras fra Georgia Tech i Atlanta, professor Beirt Helgheim fra HiMolde og førsteamanuensis Ettore Settanni fra University of Cambridge. Foto: Arild Waagbø
Nina Pereira Kvadsheim da hun forsvarte monografien sin om ETO-produksjon og sirukulærøkonomi. Foto: Arild Waagbø
PhD-kandidat Nina Pereira Kvadsheim i godt humør underveis i disputasen. Foto: Arild Waagbø
På mottakelsen etter disputasen holdt Nina Pereira Kvadsheim takketale med sin ett år gamle sønn Kylian på armen. Foto: Arild Waagbø