Tiril Tøien da hun prøveforeleste om styrketreningens relevans for utøvere i utholdenhetsidretter. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte avhandling om nytten eldre har av styrketrening

Tiril Tøien (32) fra Rygge forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling om eldre og styrketrening på Molde campus.

Forskningen Tøien presenterte for bedømmelseskomitéen og tilhørerne i dag, viser at styrketrening med høy belastning er viktig for å vedlikeholde og forbedre nevromuskulær prestasjon etterhvert som alderen øker.

Se flere bilder fra disputasen i Panoramas album på Facebook.

Tiril Tøiens hovedveileder underveis i forskerutrdanningen var Eivind Wang ved HiMolde, mens Per Aagaard ved Syddansk Universitet var hennes medveileder.

Tiril Tøien da hun presenterte de vitenskapelige artiklene i avhandlingen om styrketrening for eldre. Foto: Arild Waagbø
Eivind Wang (f.v.) har vært Tiil Tøiens hovedveileder, videre ses komitémedlemmene Glyn Howatson, Jonas Johansson og Anne-Sofie Furberg. Til høyre: Anne Marie Mork Rokstad, som leder dagens disputas. Foto: Arild Waagbø