Børge Gjeldvik er daglig leder i Axess. Foto: Finn Amundsen,. Molde Kunnskapspark

Slå sammen Høgskolen i Molde med NTNU

Etter det jeg vet er Høgskolen i Molde (HiM) landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse.

Av BØRGE GJELDVIK, daglig leder i Axess

Dette gjør studentene som tar denne utdanningen, ettertraktet i jobbmarkedet. Jeg mener det bør være i HiM sin interesse at det fortsetter slik.

Jeg har fulgt med i debatten omkring den framtidige organiseringen av Høgskolen i Molde. Ett av alternativene har vært en sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal. Det alternativet ble mindre aktuelt ettersom Høgskolen i Ålesund valgte å slå seg sammen med NTNU for å bli en del av et sterkere og mer internasjonalt fagmiljø for dermed å bli mer attraktive for studenter, lærekrefter, samarbeid med næringslivet, og igjen for at studentene skal bli mer attraktive for framtidige arbeidsgivere.

Jeg har et inntrykk av at styret og ledelsen ved HiM ikke helt vet hva de vil og at noen i styret og ledelsen mener at HiM bør bestå som en egen enhet og ikke være en del av et større og sterkere miljø. Jeg tror alenegang er en dårlig løsning for HiM.

En av de viktigste oppgavene til HiM er å utføre egen FoU-aktivitet (forskning og utviklingsarbeid) i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Høgskolen i Molde er ikke flinke til å samarbeide med næringslivet om å utføre FoU-aktivitet, hverken lokalt eller nasjonalt. Jeg har ledet en relativt stor kompetansebedrift i Molde de siste 16 årene. I disse årene har vi fått veldig få henvendelser fra HiM om å være med som samarbeidspartner i FoU-prosjekter. Vi kan heller ikke måle nevneverdig verdiskapning fra de prosjektene vi har deltatt i. Vi ønsker å samarbeide med HiM i FoU- og innovasjonsprosjekter og velger å tro at det også er i HiM sin interesse å ha et tettest mulig samarbeid med næringslivet. Jeg mener at et godt samarbeid etter all sannsynlighet er bra for næringslivet, for HiM, for de ansatte ved HiM og for studentene, da studentene kommer i kontakt med mulige framtidige arbeidsgivere.

Jeg mener at ledelsen og styret ved HiM bør gå for en fusjon med NTNU. Bedriften jeg jobber i lever – i likhet med mange andre bedrifter i regionen – av å levere teknisk kompetanse og teknologi til våre kunder. For oss er NTNU en drømmesamarbeidspartner.

Jeg mener at ved å bli en del av NTNU, vil HiM bli mye mer attraktiv som samarbeidspartner for lokale bedrifter. I tillegg vil HiM bli en mer attraktiv samarbeidspartner for nasjonale bedrifter. Dette fordi NTNU har et sterkere merkenavn, et større, sterkere og mer internasjonalt fagmiljø, og et fagmiljø som ligger svært langt framme innen mange områder som er relevant for næringslivet.

LES MER: Skal møtes om øst-vest fusjon

De sterke fagmiljøene ved NTNU vil være med å bidra til at fagmiljøene ved HiM styrker seg. NTNU kan også være med å bidra til at HiM forsterker det de er best på og  avvikler det de ikke bør satse på.

Oppsummert blir det slik:

Vil samarbeidet med næringslivet bli bedre ved en sammenslåing med NTNU? Ja

Vil HiM bli mer attraktive for studenter? Ja

Vil HiM bli mer attraktive for lærekreftene? Ja

Vil studentene fra HiM bli mer attraktive for næringlivet ? Ja

Jeg ønsker at HiM skal være attraktive for studentene, professorene, næringslivet og for Molde. Jeg mener: slå dere sammen med NTNU. Fokuser enda mer på det dere er gode på i dag. Da har dere en lysende framtid.

Lykke til!